Captatieverbod: wees spaarzaam met water, besproei geen gazons

 • 20 mei 2020

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant stelt een captatieverbod vanaf donderdag 21 mei 2020 in voor de stroomgebieden van de volgende onbevaarbare waterlopen:

 • de Mark
 • de Hollebeek, stroomopwaarts van de monding van de Bosbeek in de Hollebeek
 • de Steenvoordbeek
 • de Molenbeek
 • de Linkebeek
 • de Dijle, stroomopwaarts van de monding van de Demer, in de Dijle, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle
 • de Grote Gete
 • de Waarbeek
 • de Dormaalbeek, stroomopwaarts van het Roefferdingeplein
 • de Grote Leigracht
 • de Leigracht
 • de Kleine Beek
 • de Hertseltseloop

De gouverneur baseert zich hiervoor op het advies van de Droogtecommissie van 19 mei 2020. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Daarnaast doet de gouverneur een oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om spaarzaam om te gaan met water. Het heeft de voorbije maanden niet zoveel geregend. Indien het mooi weer aanhoudt en de regen uitblijft, zullen de waterstanden verder worden aangetast. Daarom de preventieve oproep om niet meer water te verbruiken dan nodig. Met name wordt gevraagd om het besproeien van gazons zoveel mogelijk te vermijden.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen.

Update: op 29 mei 2020 werd het captatieverbod uitgebreid naar andere bekkens; die uitbreiding werd op 23 juni 2020 opgeschort tot en met 27 juni 2020.

Meer info

pdf bestandPersbericht van de gouverneur van Vlaams-Brabant: captatieverbod vanaf 21 mei 2020 (37 kB)

pdf bestandPolitiebesluit van 21 mei 2020: captatieverbod Vlaams-Brabant (47 kB)
pdf bestandPolitiebesluit captatieverbod van 29 mei 2020 (53 kB)

pdf bestandPolitiebesluit captatieverbod van 23 juni 2020 (38 kB)