Bouw routine in

Mensen in sociale isolatie laten al snel hun vaste gewoonten los. Structuur biedt echter houvast en verzacht gevoelens van angst, onzekerheid en onmacht. Het is daarom belangrijk zelf bewust routine in je dag te brengen. Sta op hetzelfde uur op en lunch bijvoorbeeld op vaste uren. Ook andere activiteiten zoals klusjes, tuinieren of wandelingen kan je een plekje in je agenda geven. Zo krijg je een vorm van regelmaat en voorspelbaarheid. Automatisch geeft dat een positief gevoel van controle. Je kan deze planning eventueel ook delen/samen opstellen met jouw partner of gezin

agenda