Bomenteller

Het bomencharter heeft als doel om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Steden en gemeenten engageren zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad of gemeente. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming.

De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden opgenomen in de telling.

Het streefdoel voor Huldenberg is om 3.000 nieuwe bomen te planten tegen eind 2024.

Heb jij sinds 1 januari 2019 een nieuwe boom geplant? Laat het ons dan weten. Want elke boom telt!

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf.
4 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.