Mantelzorgpremie

Beschrijving

De mantelzorgpremie is een tegemoetkoming van € 50 per maand voor personen die een familielid of kennis verzorgen die tijdelijk of permanent zorgbehoevend is en die niet de eigen partner is, noch de eigen ouders of grootouders.

Procedure

Bezorg het ingevulde pdf bestandMantelzorgpremie_aanvraagformulier.pdf (145 kB) en het attest zorgbudget zwaar zorgbehoevenden aan de thuiszorgdiensten: R. Borremansstraat 2 – 3040 Huldenberg of via mail dienstencentrum@huldenberg.be.

De aanvrager wordt vervolgens gecontacteerd om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Het huisbezoek gebeurt bij de zorgbehoevende waarvoor de mantelzorgpremie wordt aangevraagd. Aan de hand van een vragenlijst worden de verschillende zorgtaken overlopen. De mantelzorger is bij dit gesprek aanwezig.

Reglement

 

pdf bestandReglement mantelzorgpremie_aanpassing (011020) (223 kB)

Besluit 18 december 2019, aanpassing 24 september 2020

Publicatie 19 december 2019, aanpassing 30 september 2020

In werking 1 januari 2020, aanpassing 1 oktober 2020

 

Mantelzorgbeleidsplan

pdf bestandMantelzorgbeleid (240920) (132 kB)

pdf bestandOCMW-raad_uittreksel_Mantelzorgbeleid.pdf (413 kB)

Besluit 24 september 2020

Publicatie 30 september 2020

In werking 1 oktober 2020

 

Contact

Lokaal Dienstencentrum 't Pijlijser
R. Borremansstraat 2
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.