Intrekking belasting op de onbewoonbaar verklaarde of ongezond erkende gebouwen dd 18/12/2019

pdf bestandIntrekking belasting op onbewoonbaar verklaarde, ongezond erkende, bouwvallige of onafgewerkte gebouwen (397 kB)

Besluit 19 maart 2020

Publicatie 23 maart 2020

Inwerkingtreding 1 januari 2020