Contantbelasting voor de inzameling en verwerking van huisvuil en vergelijkbaar bedrijfsafval

Contact

Financiële dienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.