Belasting op de niet-bebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen verkaveling

pdf bestandBelasting op de niet-bebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen verkaveling.pdf (435 kB)

Besluit 30 april 2020

Publicatie 6 mei 2020

Inwerkingtreding 1 januari 2020