Bijzonder comité voor de sociale dienst

Bevoegdheden

De leden van het comité beslissen over het toekennen, terugvorderen, herzien en schorsen van individuele steun in dossiers die hen voorgelegd worden door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst in het kader van maatschappelijke dienstverlening en integratie.

Het comité bekrachtigt de dringende beslissingen van zijn voorzitter.

Voorts kan het comité een niet-bindend advies geven aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over beleidszaken.

Samenstelling

In Huldenberg bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst uit zeven personen: zes leden en een voorzitter. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelt ook als vierde schepen in het college van burgemeester en schepenen. De algemeen directeur en de verantwoordelijke van de sociale dienst wonen de vergaderingen bij.

Leden

Gerda Vandenplas - GROEN - voorzitter 

gerda.vandenplas@huldenberg.be

 

Johan De Donder - GROEN

 

Frederik François - Open VLD

frederik_francois@yahoo.com

 

Karin Mommaerts - N-VA

karin.mommaerts@telenet.be

 

Sofie Pletinckx - CD&V

pletinckx_sofie@hotmail.com

 

Rudy Vanlinthout - Open VLD

rudy.vanlinthout@telenet.be

 

Greta Veeckmans - Open VLD

greta.veeckmans@skynet.be

 

Huishoudelijk reglement

pdf bestandBijzonder_comite_sociale_dienst_huishoudelijk_reglement.pdf (176 kB)

Contact

Sociale dienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.