Creatie geschenkbon lokale handelaars, vrijetijdsbon en vrijetijdsbon jeugd - aanpassing vanaf 1 januari 2021

pdf bestand30-10-2020 1226_GR_uittreksel_Creatie geschenkbon lokale handelaars, vrijetij...pdf (414 kB)

Besluit 29 oktober 2020

Publicatie 3 november 2020

Inwerkingtreding 1 januari 2021