Bespreken van een voorontwerp

Beschrijving

Het bespreken van een voorontwerp gebeurt bij vookeur op afspraak. Voor de afspraak ontvangt de dienst graag volgende documenten per e-mail:

  • Informatie over de ligging van het goed (correct adres, kadastergegevens, plan met aanduiding van het goed, …);
  • Ontwerpvoorstel/schets met de juiste inplanting, benaderende afmetingen van het goed en de afstanden tot de perceelsgrenzen;
  • Relevante foto’s van het gebouw/de gebouwen;
  • Beknopte omschrijving van de werken, specifieke vragen met betrekking tot afwijkingen, bijzonderheden;
  • Andere relevante documenten (bv. pre-adviezen, erfdienstbaarheden, enz.)

Aan de hand van deze documenten wordt je voorstel eerst intern op de dienst besproken en kan, indien noodzakelijk, al een eerste aftoetsing gedaan worden met adviesinstanties. Nadien wordt je gecontacteerd over het resultaat van deze bespreking en kan je een afspraak maken.

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 30
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.