Bedeling van mondmaskers aan onze inwoners: update

  • 7 mei 2020

Iedere inwoner van Huldenberg krijgt minstens één stoffen mondmasker en twee filterdoekjes thuisbezorgd door het lokaal bestuur. Dat gebeurt niet in één-twee-drie. Een precieze datum plakken op wanneer iedereen zijn of haar masker(s) in de bus zal krijgen, is onmogelijk. Het bestuur is zelf afhankelijk van de toelevering van zijn hogere overheden en externe leveranciers. Hieronder werken we elke dag de stand van zaken bij. De meest recente acties komen bovenaan: 

  • Vrijwilligers die zich aanmeldden via het vrijwilligersplatform Huldenberg Helpt zijn stoffen mondmaskers aan maken met stoffen en elastieken waarvoor het lokaal bestuur heeft gezorgd. Die mondmaskers gaan in de eerste plaats naar risicogroepen.
  • Iedere inwoner krijgt één stoffen mondmasker van de federale overheid. Het lokaal bestuur organiseert de bedeling ervan. Wanneer het lokaal bestuur die stoffen mondmaskers krijgt aangeleverd, is nog niet bekend.
  • Iedere inwoner krijgt ook twee filterdoekjes van de federale overheid. Het lokaal bestuur organiseert de bedeling ervan. Wanneer het lokaal bestuur die filterdoekjes krijgt aangeleverd, is nog niet bekend.
  • Iedere inwoner krijgt één stoffen mondmasker van het lokaal bestuur. Die zijn besteld: het bestuur krijgt de mondmaskers aangeleverd in de week van 18 mei en organiseert de bedeling ervan zo snel mogelijk.
  • Het personeel van het lokaal bestuur heeft aangepast beschermingsmateriaal zodat het veilig kan werken en zo nodig in contact kan treden met inwoners. 
  • De zorgverstrekkers van Huldenberg hebben chirurgische mondmaskers ontvangen.