Adviesraden

paraadt banner
De jeugdraad is het contactpunt voor alle jongeren van Huldenberg. Hij geeft autonoom advies over het jeugdbeleid.
Een overlegplatform tussen de gemeente en de lokale aanbieders van kinderopvang
De cultuurraad is hét overleg- en samenwerkingsplatform van iedereen die lokaal bezig is met cultuur in de breedste zin.
Adviesorgaan van het lokaal dienstencentrum 't Pijlijser
De sportraad adviseert over het lokale sportbeleid. Hij staat midden in het overleg en de samenwerking tussen de verenigingen.
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening adviseert het bestuur over de grote ruimtelijke ontwikkelingen in Huldenberg.