De Ronde Tafel van het Klimaat: burgerparticipatietraject

De voorbije maanden is het klimaat niet uit de belangstelling geweest. Alles wijst erop dat dat niet meer zal veranderen. Met de Ronde Tafel van het Klimaat willen we in Huldenberg met elkaar in dialoog gaan, ideeën uitwisselen en van elkaar leren over klimaatgerelateerde thema’s. We willen samen onze schouders zetten onder kleine en minder kleine initiatieven waarbij wij als burgers aan het stuur zitten.

De klimaatconferentie en de opmaak van het gemeentelijk klimaatactieplan in 2016 waren een belangrijke stap. Intussen gebeurt er al heel wat in onze gemeente, denk maar aan het doven van de openbare verlichting, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, Huldenberg FairTradeGemeente en Straffe Streekgemeente, actie elektrische fietsen, plaatsing van laadpalen voor elektrische wagens, groentepakketten van het veld, ... .

En we kunnen nog veel meer doen. Wat denk je van een thermojacht in de straat, een ecologisch buurtfeest, adoptie van een boom, aanleg van geveltuin met buurtcafeetje, energiemeesters, een FairTradeStraat, een klimaatneutraal kamp of een klimaatvriendelijk eetfestijn? Het klimaat belangt iedereen aan, ook jij kan eenvoudig een steentje bijdragen.

Met de Ronde Tafel van het Klimaat steunt het gemeentebestuur een burgerparticipatietraject dat het komende jaar inwoners samenbrengt om elkaar te inspireren met ideeën en met initiatieven in onze eigen gemeente. Als inwoner beslis je zelf welke projecten financiële steun krijgen. Er wordt op kleinere projecten gemikt die inwoners sensibiliseren, met een budget van 300 tot 500 euro per project.

Op de startavond op vrijdag 20 september 2019 stroomden meer dan veertig geïnteresseerden en geëngageerde inwoners samen in zaal Ter Dijle in Sint-Agatha-Rode om meer te weten te komen over de Ronde Tafel van het Klimaat. In Mijn Huldenberg, het gemeentemagazine, verscheen een artikel over de startvergadering.

Op donderdag 21 november gaat de eerste bijeenkomst van de Ronde Tafel van het Klimaat door en kan je je acties en projecten indienen.

Je aanwezigheid bevestigen, vragen, meer informatie? klimaat@huldenberg.be of 02/302 43 32.

Ook 7 andere gemeenten uit de regio nemen deel aan de Ronde Tafel van het Klimaat. Neem eens een kijkje op www.rondetafelvanhetklimaat.org.

 

De Ronde Tafel van het Klimaat is een gezamenlijk initiatief van Interleuven en de gemeente Huldenberg in het kader van het Europese See2Do!-project en zal begeleid worden door een team van Möbius/2BeFutureFit. See2Do! is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.