Een gezin kan per kalenderjaar voor ieder kind tussen 2 en 18 jaar voor € 100 aan vrijetijdsbonnen aanvragen. Bij iedere aanvraag doet de Sociale Dienst een beperkt financieel onderzoek. Daarbij baseert ze zich op de inkomenscategorieën die toegang geven tot een sociale woning van de sociale woningmaatschappij.

De inkomenscategorieën van de sociale woningmaatschappij liggen hoger dan de inkomens die in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor wordt een ruimere kwetsbare groep bereikt, zoals kinderen die opgroeien in éénoudergezinnen, gezinnen waar beperkt gewerkt wordt, gezinnen met schulden of gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning en nu moeten huren op de privémarkt.

Het maximale bruto belastbaar inkomen voor 2020 bedraagt (**):

  • Alleenstaande ouder: 25.317 euro
  • Alleenstaande ouder met handicap: 27.438 euro
  • Gezin: 37.974 euro
  • Verhoging per persoon ten laste/persoon met handicap (*): 2.123 euro

(*) Een persoon ten laste: een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is.

(**) Voor personen in schuldbemiddeling, waarvan het inkomen hoger is dan bovenstaande bedragen neemt het bijzonder comité van de sociale dienst een beslissing.

 

Meer informatie? Neem contact op met socialedienst@huldenberg.be of 02 302 43 46.