Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Onthaal
ma - di- wo: 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur
do: 9.00 tot 12 uur & 13.30 tot 19.30 uur
vr: 9.00 tot 12.00 uur

Burgerzaken, openbare werken en wijkpolitie
ma - di - wo - vr: 9.00 tot 12.00 uur
do: 13.30 tot 19.30 uur

Sociale dienst
enkel op afspraak

Dienst omgeving
ma - di - wo - vr: enkel op afspraak
do: 13.30 tot 19.30 uur

Woonwijzer
dinsdag (op afspraak) en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur

Verenigingen

 

Kunst

Atelier Huldenberg

Onze vereniging richt zich tot elke man of vrouw, van elke leeftijd, om samen te schilderen of te tekenen in de natuur of in ons lokaal. We bezoeken ook samen tentoonstellingen.

 Contactpersoon  Jos Greven
 Adres  Stationplaats 12, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM  016 47 25 93
 E-mail  jozefgreven@gmail.com
 Website  /

 

Cultuur en erfgoed

Davidsfonds afdeling Huldenberg

Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat culturele activiteiten organiseert, cursussen op niveau aanbiedt, cultuurreizen met een meerwaarde opzet en een waaier aan meeslepende boeken aanbiedt. Het Davidsfonds is actief op honderden plekken, sinds 2000 ook in Huldenberg, en focust in al wat het doet op taal, geschiedenis en kunst. 'Cultuur beleef je samen' is het kernbegrip. Afdeling Huldenberg telt een 90-tal leden en stelt elk jaar zijn lidmaatschapsformule ('vers geperste' boeken) en programma voor tijdens de Huldenbergse Feesten. Dat programma bestaat uit eigen activiteiten zoals verkenning van de natuur en streek, lezingen, nieuwjaarsreceptie met boeiende spreker, Nacht van de Geschiedenis, Junior Journalistenwedstrijd, een reeks geleide tentoonstellingsbezoeken ism KVLV Huldenberg, maar ook literaire programma's ism de cultuurdienst en bibliotheek en medewerking aan de Open Monumentendag. Met de afdelingen uit de buurt wordt de 'Davidsfonds Academie' gepromoot.

 Contactpersoon                  
 Marie-Anne Delanote
 Adres Nijvelsebaan 67, 3040 Huldenberg                                         
 Telefoon/GSM

 0494 50 74 64

 E-mail  marie-anne.delanote@telenet.be
 Website  www.huldenberg.davidsfonds.be
Facebook Davidsfonds Huldenberg

VTBKultuur

Vlaams socio-culturele vereniging, Kunst-Cultuur, Vrije tijd en Toerisme, organiseert talrijke activiteiten, zowel vanuit het centraal bestuur als plaatselijk. Ons tijdschrift 'Uit' verschijnt één keer per maand.

 Contactpersoon
 Jean-Pierre De Becker
 Adres  Dorpsstraat 21, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM

 0475 49 37 45

 E-mail  j_p.debecker@skynet.be 
 Website  www.vtbkultuur.be

De Rochusghesellen 

Om de drie jaar wordt een Ommeganck (stoet) georganiseerd. Deze is deels folkloristisch met een bepaald thema en deels gewijd aan de Pestheilige Rochus, die in Huldenberg vereerd wordt op 16 augustus.

 Contactpersoon 
 Hilde De Keyser
 Adres  Priesterberg 6, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM  /
 E-mail  organisatie@rochusommeganck.be 
 Website  /

Heemkundige Kring en VVF Huldenberg

  • De Heemkundige Kring van Huldenberg werd gesticht op 13 oktober 1981 en heeft als doelstelling het verzamelen en verspreiden van allerlei kennis over de gemeente d.m.v. publicaties, tentoonstellingen, voordrachten, ...
  • De VVF-afdeling Huldenberg is een regionale afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. De afdeling werd gesticht op 18 oktober 1985 en heeft de hele Druivenstreek als werkgebied. Stambomen en familiegeschiedenissen behoren tot de activiteiten.

Bibliotheek en archief: 'Huis Ter Dijle', Leuvensebaan 313

 Contactpersoon    
 Willy Goossens, secretaris
 Adres  Leuvensebaan 227, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM  016 47 18 12
 E-mail  willygoossens@telenet.be
 Website  www.huisterdijle.be

 

Middenstand

vzw Handelaars Huldenberg

Kopen bij onze leden is kopen in vertrouwen in jouw eigen gemeente, is kopen bij de hoofdsponsor van vele plaatselijke verenigingen!, is kopen bij de (co)organisator van de Huldenbergse Feesten, de Dag van de Klant, de alombekende, stemmige Kerstmarkt, de opendeurdagen, de eindejaarsactie...

 Contactpersoon  Marie-Jeanne Van Reusel
 Adres  de Peuthystraat 7, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM  02 687 71 17
 E-mail  mj.vanreusel@skynet.be
 Website  /

 

Socio-culturele verenigingen
 
KVLV

Met 104 000 vrouwen in bijna 1 000 plaatselijke groepen is KVLV de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen. KVLV, dat zijn Vrouwen met vaart!

KVLV-vrouwen organiseren allerlei activiteiten: kookworkshops, sport en beweging, creatieve ateliers, gespreksavonden rond gezondheids- of opvoedingsthema's, leerrijke en ontspannende uitstappen, deelnemen aan maatschappelijke acties, cultuur opsnuiven... De activiteiten zijn laagdrempelig, betaalbaar en kwaliteitsvol en richten zich naar alle vrouwen.

Als lid geniet je allerlei voordelen: zo ben je samen met je gezinsleden steeds verzekerd tijdens KVLV-activiteiten, krijg je maandelijks het trendy magazine, boordevol informatie, 'Vrouwen met Vaart' in de bus, kan je de KVLV-boeken kopen aan sterk verminderde prijs,...

 

Huldenberg
 Contactpersoon Paula Ackermans
 Adres A. Goossensstraat 21, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM 02 687 56 57
 E-mail ackermans.paula@skynet.be
   
Loonbeek
 Contactpersoon  Mia Craps-Vanderwegen
 Adres  J. Van der Vorstlaan 14, 3040 Loonbeek
 Telefoon/GSM  016 47 08 00
 E-mail  paul.craps3@telenet.be
   
Sint-Agatha-Rode
 Contactpersoon  Nathalie Vanderlinden
 Adres  Tommestraat 124, 3040 Ottenburg
 Telefoon/GSM  0496 12 57 27
 E-mail  kvlv.sar@gmail.com
   
Ottenburg
 Contactpersoon 
 Marleen Spreutels
 Adres  Schoolstraat 23, 3040 Ottenburg
 Telefoon/GSM  
 E-mail  petradetienne@hotmail.com
   
Neerijse
 Contactpersoon  Yvette Vanderkelen
 Adres  Donkerstraat 23, 3040 Neerijse
 Telefoon/GSM  016 47 79 54
 E-mail  yvettevanderkelen@hotmail.com

KWB

De KWB, de Kristelijke Werknemersbeweging, is een socio-culturele vereniging voor mannen en vrouwen en omhelst meer dan 940 plaatselijke KWB-groepen met activiteiten in vier verschillende domeinen: vorming, ontmoeting, dienstverlening en actie. De KWB bouwt mee aan een rechtvaardige samenleving en wil invloed uitoefenen op beslissingen in de economie en in de politiek: veilig verkeer, gezond leefmilieu, inspraak en gelijke kansen in het onderwijs, een sociaal Europa, een degelijke sociale zekerheid.

Sint-Agatha-Rode
We maken deel uit van de nationale organisatie K(ristelijke)W(erknemers)B(beweging).
De KWB wil zoveel mogelijk mensen verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden hier ter plekke in ons dorp. De KWB richt zich op alle aspecten van het leven. Het programma is dan ook ruim van inhoud en gevarieerd en staat telkens open voor het ganse gezin!!!!
Een greep uit ons programma: de jaarlijkse brunch, jaarlijks bezoek aan de zieken van het dorp, dropping, feestmaal voor senioren, nieuwjaarsreceptie, danslessen, koken, winterwandeling, een open oog voor de wereld: infoavonden (in 2006 over islam), elke zondag volleybal van 10.30 uur tot 12.00 uur, ledenfeest, mosselkermis, enz.
 Contactpersoon  Paul Christiaens
 Adres  Vijverstraat 53, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM  0472 73 54 80 
 E-mail  paul.christiaens1@telenet.be 

 

Landelijke Gilden

We zijn een socio-culturele vereniging voor jongeren en senioren, een ledenbeweging met platselijke afdelingen die lek hun eigen programma opstellen en ontspannende activiteiten zoals: de traditionele snoeilessen, tuincursussen, vijvercursussen, klussen (verven, behangen, fietsherstelling ... ) maar ook: wijnproeven, fietstochten, gezinsdag, rond de kerststal, bowlingavonden, feestvergadering, koken voor mannen, quiz, kaas -en wijavond, jaarlijkse reis.

Ook de serieuze onderwerpen komen aan bod zoals erfenissen, euthanasie, geloof, opvoeding, ouder worden, verzorging, ...
Voor de senioren is er eveneens een programma uitgewerkt.
Een lid is automatisch geabonneerd op de tweemaandelijks tijdschriften 'Nest' en 'Levendland'.
De vereniging is voor iedereen toegankelijk en alle activiteiten richten zich tot alle inwoners van het dorp en ver daarbuiten.
Regionaal zijn er ook activiteiten die complementair zijn aan de plaatselijke, zoals de Ronde van Leuven, Gezinsdag, Open Tuinen ...

 
Loonbeek
 Contactpersoon Paul Craps
 Adres J. Van der Vorstlaan 14, 3040 Loonbeek
 Telefoon/GSM 016 47 08 00
 E-mail craps.vanderwegen@skynet.be
 

Ottenburg

 Contactpersoon Raymond Ronsmans
 Adres Terlaenenstraat 14, 3040 Ottenburg
 Telefoon/GSM 016 47 16 61 
 E-mail raymondronsmans@hotmail.com
 Website www.landelijke-gilde-ottenburg.be
   

 

Club 45

Vereniging van mensen die in 1945 geboren zijn en in Huldenberg wonen of er gewoond hebben. 

Via verenigingsactiviteiten worden leeftijdsgenoten en hun partners (opnieuw) met elkaar in contact gebracht en tegelijkertijd wordt de band met het sociaal-cultureel leven in Huldenberg verstevigd en opgefrist. De Club organiseert (natuur)wandelingen, een jaarlijks etentje met bezoek aan een lokale bezienswaardigheid en maakt actief promotie voor deelname aan de cultuurraadevenementen zoals de gedichtendag, Open Monumentendag, Kunstenroute enz. 

 

 Contactpersoon  Guido Taymans
 Adres  Neesveld 28, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM  0475 49 43 10
 E-mail  guido.taymans@skynet.be 

 

 

 

 


Theater

Theater Bis-Art

Wij zijn een jong en veelzijdig amateurtoneelgezelschap dat als doelstelling heeft het 'betere' toneel te brengen in al zijn genres. Wij hebben twee producties per jaar:

  • april: een korte toneelvoorstelling, gevolgd door een kaas -en wijnavond
  • november-december: een avondvullende productie.

Hou je van theater, wil je meewerken vóór of achter de schermen? Bel of mail ons.

 Contactpersoon  Dany Peeters
 Adres  Kausdelle 50, 3040 Huldenberg
 Telefoon/GSM  0472 92 16 88
 E-mail hiesidosi@hotmail.com 

Toneel De Wijngaerd

Onze toneelgroep is ontstaan uit vroegere toneelgroepen in 1995 en telt momenteel 25 leden, waarvan een tiental acteurs. Onze activiteiten omvatten een jaarlijke toneelproductie, de organisatie van de meikermis Neerijse met optredens en een theaterbezoek.

Recente opvoeringen: Juffrouw Tania, Kille Kille Boeleke, Au Bouillon Belge, Zwijg Kleine, De Broers Geboers, Erop of Eronder, ...

 Contactpersoon  Roza Trappeniers                           
 Adres  Donkerstraat 35, 3040 Neerijse
 Telefoon/GSM  016 47 23 81
 E-mail  jan.vanderlinden@pandora.be


Muziek

Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden
 Contactpersoon  Luc Vandermosten - Pierre Van Obbergen
 Adres  Neesveld 44, 3040 Huldenberg
 E-mail  luc@muzikamp.be 
   
Koninklijke Filharmonie Ottenburg vzw 
 Contactpersoon  An Steeno
 Telefoon/GSM  0476 88 88 94
 E-mail  info@filharmonieottenburg.be
 Website  www.filharmonieottenburg.be
   
Koninklijke Harmonie De Ysschegalm
 Contactpersoon  Kris Philips
 Adres  Gemeenteplein 10, 3040 Huldenberg
 E-mail  kris.philips@outlook.be  
   
Melo Velo vzw

MeloVelo organiseert een tweejaarlijks muzikaal fietsfestival in het Dijleland. Als deelnemer fiets je van concert naar concert en maak je kennis met lokaal muzikaal talent in diverse genres. Onderweg geniet je van prachtige landschappen en ontdek je bijzondere locaties, voor de gelegenheid omgebouwd tot kleine concertruimtes. De vzw MeloVelo is samengesteld uit leden van adviesraden van de gemeenten Huldenberg, Oud-Heverlee en Overijse.

Contactpersoon Jan Schellinck
Adres Breembosstraat 2, 3040 Huldenberg
E-mail info@melovelo.be
www.melovelo.be
 Zangkoor Huldenberg- Loonbeek

Het zangkoor Huldenberg-Loonbeek is een groep zanglustige mannen en vrouwen die de eucharistievieringen opluisteren op kerkelijke hoogdagen en feestdagen in de parochies Huldenberg en Loonbeek. 

Koordirigent Cynthia Marolt 0497 52 62 64

cynthia.marolt@telenet.be
Secretariaat Els Van Binnebeek 0475 75 58 39
els.van.binnebeek@telenet.be

 


Andere

VSV (verenigde sportvrienden) Wolfshaegen

VSV Wolfshaegen organiseert activiteiten, bvb. zomerfeest in Hoeve Celongaet of is medeorganisator bij andere activiteiten zoals de Rochusommeganck.

Contactpersoon Roland Verheyden 
Adres Wolfshaegen 137, 3040 Neerijse
E-mail roland.verheyden@telenet.be

 

Basilius vzw

Basilius vzw werd opgericht in 2006. Jaarlijks organiseert de vzw een groot hoevefeest. Daarnaast organiseert en ondersteunt de vzw plaatselijke projecten en initiatieven om langs die weg geld in te zamelen voor (lokale) goede doelen. De voorbije jaren ondersteunde Basilius ondermeer Centrum Ganspoel, MS-liga Vlaams-Brabant, vzw Voedselhulp Overijse, het Kinderkankerfonds Leuven en de stichting Marie-Delacroix in Tienen.

Via de organisatie van deze activiteiten brengt de vzw bovendien mensen samen die op een vriendschappelijke manier samen de handen uit de mouwen steken, ter ondersteuning van een goed doel. Wens je zelf ook mee te werken, neem dan contact op met Basilius!

Contactpersoon Jean-Pïerre Verheyden
E-mail info@basilius-vzw.be
Website www.basilius-vzw.be