Hoofddeskundige zorg en senioren B4 – B5

Je werkt onder leiding van het afdelingshoofd vrije tijd, zorg en sociaal huis en je geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst zorg en senioren.

Je staat in voor het personeelsbeleid, coördinatie en leiding van de dienst. Je ontwikkelt een visie rond seniorenaanbod. Je staat in voor de coördinatie en leiding van de thuiszorgdiensten en je neemt hierin ook een signaalfunctie waar. Je volgt ook het kwaliteitsbeleid van het lokaal dienstencentrum en de thuisdiensten op. Je werkt activiteiten uit voor het lokaal dienstencentrum, je zoekt en begeleidt vrijwilligers. Je bent communicatief en respecteert de wetgeving.

Functiekaart

Diplomavereisten: je bezit een bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma (zie specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden op de website) én 4 jaar relevante beroepservaring. Meer info

Profielvereisten: je beschikt over de nodige competenties en persoonlijke kwaliteiten om de beoogde functie optimaal in te vullen. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

Aanbod: 
- Voltijdse job in contractueel verband – bepaalde duur 1 jaar (mogelijkheid onbepaalde duur achteraf)
- Boeiende en gevarieerde functie in een dynamische werkomgeving
- Aantrekkelijk salaris waarbij relevante ervaring (max. 6 jaar) overgenomen wordt. 
- Geïndexeerde bruto maandwedde minimum 2.837,72 en maximum 4.622,85 euro.
- Extra-legale voordelen (26 dagen verlofregeling, glijdende werkuren, maaltijdcheques, fietsvergoeding, …)

Meer informatie? 
Voor een volledige functie- en profielbeschrijving en verdere inlichtingen over onder meer loonvoorwaarden kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente Huldenberg, 02 302 43 21 of via e-mail: personeelsdienst@huldenberg.be

Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief met je cv, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van je diploma uiterlijk op 3 maart 2019 per aangetekend schrijven of per gewone brief (de poststempel dient als bewijs) naar de gemeente Huldenberg t.a.v. het Vast Bureau, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg. Deze documenten kunnen eveneens tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op de personeelsdienst of per mail worden verzonden aan personeelsdienst@huldenberg.be uiterlijk op 3 maart 2019.

 

 

2 toezichters D1-D3 - deeltijds (10/38)

Je staat in voor de middagbewaking in de gemeentelijke basisscholen:

- Je zet de eetruimte klaar
- Je zet het eten klaar (soep + warme maaltijden opdienen)
- Je houdt toezicht
- Je ruimt na het eten de eetruimte op
- Indien nodig verleen je hulp of past je EHBO toe
- Meehelpen bij plaatselijke activiteiten en recepties.

Profielvereisten: je werkt graag in teamverband, je bent stressbestendig en je hebt zelfvertrouwen, je minimumleeftijd is 18 jaar.  Er zijn geen diplomavereisten.

Wij bieden: een boeiende en gevarieerde functie in een dynamische werkomgeving, een aantrekkelijk salaris waarbij relevante ervaring (max. 6 jaar) overgenomen wordt en extralegale voordelen (maaltijdcheques…), geïndexeerde bruto maandwedde van minimum € 497,85 en maximum € 774,84.

Interesse: Stuur je sollicitatie met je curriculum vitae en een uittreksel uit het strafregister ten laatste op 8 maart 2019 per aangetekend schrijven of per gewone brief (de poststempel dient als bewijs) naar de gemeente Huldenberg t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg. Je kan je sollicitatiebrief ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst mailen naar personeelsdienst@huldenberg.be en dit uiterlijk op 8 maart 2019.  Sollicitaties na 8 maart 2019 worden niet meer aanvaard.