Winterweer

Bij sneeuw- en vorstweer is de dienst Werken in Eigen Beheer van de gemeente dag en nacht in de weer om de straten berijdbaar te maken en te houden. Het zout strooien gebeurt volgens een lijst van prioriteiten: uiteraard komen eerst de straten met het drukste verkeer aan de beurt en de straten waar de bussen van De Lijn passeren. Vervolgens de doorlopende straten met steilere hellingen en ten slotte pas de rustige en doodlopende straten. Bij deze laatste zones plaatsen we gele bakken met strooizout zodat de bewoners op de moeilijkste plaatsen zelf kunnen strooien. Lees meer
 

OCMW Huldenberg zoekt 2 enthousiaste maatschappelijk assistenten B1-B3

De sociale dienst verzekert algemene maatschappelijke dienstverlening aan elke inwoner waarvoor het OCMW bevoegd is om aan elke Huldenbergenaar de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
De maatschappelijk assistenten gaan na op welke financiële en andere tussenkomsten een recht kan geopend worden, zoeken samen met de cliënten naar mogelijke oplossingen en bieden hulp op verschillende terreinen (financiële steun, schuldbemiddeling, administratieve - en/of juridische hulp en advies, opvolging wetgeving, psycho-sociale hulpverlening).  Lees meer

Een nieuwe beleidsploeg aan de slag

vlnr. Philippe Vervoort, Nicole Vanweddingen, Danny Vangoidtsenhoven, Gerda Vandenplas, Caroline Peters (algemeen directeur) en Luc Robijns. Lees meer
 

Het nieuwe jaar in met hoorn en cello

Luc Bergé (hoorn), Svenja Van Driessche (viool), Nina Poskin (altviool), Jasmien Van Hauthem (altviool) en Tinne Muyle (cello) brengen je een programma met werk van Bach, Dohnanyi, Mozart en van Luc Bergé zelf.

Lees meer

De Brexit en het verblijfsrecht voor Britse onderdanen

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Deze beslissing zal niet enkel een belangrijke impact hebben op de Unieburgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook op de Britten die in een EU-lidstaat verblijven. De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Zolang het volledige akkoord niet gevalideerd is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken geen garanties bieden omtrent de rechten en plichten van burgers en niet ingaan op de vragen rond individuele dossiers. Lees meer
 

Huldenbergenaren zijn sorteerkampioen!

Met 70 kg restafval/inwoner zijn we de beste leerling van de klas! Inwoners van Oost-Brabant scoren met 92 kg/inwoner restafval bijzonder goed en staan daarmee aan de top in Vlaanderen. En wij doen het dus nog een pak beter! Lees meer