Openingsuren

Opgelet: de diensten Burgerzaken, Openbare Werken, Wijkpolitie en het inkijken van openbare onderzoeken bij de dienst Omgeving hebben andere openingsuren dan het Onthaal. Aan de balie van het Onthaal kan u enkel terecht voor:

- het afhalen van afhalen van identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen, attesten

- alle administratie i.v.m. ophaling van huisvuil

- aankoop van blauwe zakken, roze zakken, compostbakken en compostvaten

- toeristische info

- reserveren van gemeentezalen (sport, cultuur, feesten)

- inschrijven voor activiteiten (sport, cultuur, jeugd, dienstencentrum)

Bekijk de openingsuren van de verschillende diensten

 

Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg

Algemeen telefoonnummer: 02 688 30 40

 

Onthaal

onthaal@huldenberg.be


Algemeen directeur

caroline.peters@huldenberg.be


Bibliotheek

bibliotheek@huldenberg.be


Burgerzaken

burgerzaken@huldenberg.be

 

Communicatie

communicatie@huldenberg.be

 

Cultuur en communicatie

cultuur@huldenberg.be


Dienstencentrum 't Pijlijser

dienstencentrum@huldenberg.be


Financieel directeur

hilde.dekeyser@huldenberg.be


Financiële dienst

financien@huldenberg.be

ICT

ict@huldenberg.be

Jeugd

jeugd@huldenberg.be

 

Mobiliteit

mobiliteit@huldenberg.be


Omgeving (milieu & ruimtelijke ordening)

omgeving@huldenberg.be


Patrimonium

patrimonium@huldenberg.be


Personeelsdienst

personeelsdienst@huldenberg.be


Politie

pz.vodi.onthaal@police.belgium.eu


Sociale dienst (OCMW)

socialedienst@huldenberg.be


Sport

sport@huldenberg.be

Woonwijzer

ben.boon@igo.be

0476 96 38 23