Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Openingsuren Onthaalloket
Maandag - Dinsdag - Woensdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 16u
Donderdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 19u30 
Vrijdag van 9u tot 12u

Loketten en Wijkpolitie
Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van 9u tot 12u
Donderdag van 13u30 tot 19u30
Vrijdag van 9u tot 12u

Sociale dienst : enkel op afspraak

Dienst omgeving : enkel op afspraak, behalve donderdag

Woonwijzer : dinsdag (op afspraak) en donderdag

Vrijwilligerswerk

Informatienota voor vrijwilligers

Vrijwilliger bij de gemeente Huldenberg

Vrijwilligerswerk voor de gemeente Huldenberg gebeurt binnen de opdracht van de gemeente als lokaal bestuur, en overeenkomstig de missie van de gemeente :

  • een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • met tevreden personeel
  • via efficiënte procedures en processen
  • binnen de beschikbare middelen

Verschillende diensten van de gemeente werken met vrijwilligers. De werking en het takenpakket van de vrijwilliger variëren sterk per dienst. Het vrijwilligerswerk gebeurt dan ook op basis van afspraken met de dienst waarmee wordt samengewerkt.

Vrijwilligerswerk gebeurt steeds onbezoldigd en onverplicht en kan nooit als een tewerkstelling worden beschouwd.

In principe wordt aan de vrijwilligers van de gemeente geen vergoeding betaald. Echter bij specifieke omstandigheden kan het gemeentebestuur beslissen om onkosten van terug te betalen. Dit gebeurt uitsluitend na voorafgaande afspraak hierover tussen het gemeentebestuur en de betrokken vrijwilliger.

De gemeente sluit voor de vrijwilligers steeds een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen tijdens het uitvoeren van hun opdracht.

De vrijwilliger kan tijdens het vrijwilligerswerk geheimen vernemen waarvoor hij gebonden is aan een geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in art. 458 van het Strafwetboek.

Om meer te vernemen over de specifieke regelingen kan de vrijwilliger contact opnemen met de personeelsdienst .

Meer informatie over de rechten en plichten van vrijwilligers vindt u op : www.vrijwilligerswerk.be