Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Onthaal
ma - di- wo: 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur
do: 9.00 tot 12 uur & 13.30 tot 19.30 uur
vr: 9.00 tot 12.00 uur

Burgerzaken, openbare werken en wijkpolitie
ma - di - wo - vr: 9.00 tot 12.00 uur
do: 13.30 tot 19.30 uur

Sociale dienst
enkel op afspraak

Dienst omgeving
ma - di - wo - vr: enkel op afspraak
do: 13.30 tot 19.30 uur

Woonwijzer
dinsdag (op afspraak) en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur

Vrijwilligerswerk

Informatienota voor vrijwilligers

Vrijwilliger bij de gemeente Huldenberg

Vrijwilligerswerk voor de gemeente Huldenberg gebeurt binnen de opdracht van de gemeente als lokaal bestuur, en overeenkomstig de missie van de gemeente :

  • een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • met tevreden personeel
  • via efficiënte procedures en processen
  • binnen de beschikbare middelen

Verschillende diensten van de gemeente werken met vrijwilligers. De werking en het takenpakket van de vrijwilliger variëren sterk per dienst. Het vrijwilligerswerk gebeurt dan ook op basis van afspraken met de dienst waarmee wordt samengewerkt.

Vrijwilligerswerk gebeurt steeds onbezoldigd en onverplicht en kan nooit als een tewerkstelling worden beschouwd.

In principe wordt aan de vrijwilligers van de gemeente geen vergoeding betaald. Echter bij specifieke omstandigheden kan het gemeentebestuur beslissen om onkosten van terug te betalen. Dit gebeurt uitsluitend na voorafgaande afspraak hierover tussen het gemeentebestuur en de betrokken vrijwilliger.

De gemeente sluit voor de vrijwilligers steeds een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen tijdens het uitvoeren van hun opdracht.

De vrijwilliger kan tijdens het vrijwilligerswerk geheimen vernemen waarvoor hij gebonden is aan een geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in art. 458 van het Strafwetboek.

Om meer te vernemen over de specifieke regelingen kan de vrijwilliger contact opnemen met de personeelsdienst .

Meer informatie over de rechten en plichten van vrijwilligers vindt u op : www.vrijwilligerswerk.be