Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Openingsuren Onthaalloket
Maandag - Dinsdag - Woensdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 16u00
Donderdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 19u30 
Vrijdag van 9u tot 12u

Loketten en Wijkpolitie
Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van van 9u tot 12u
Donderdag van 13u30 tot 19u30
Vrijdag van 9u tot 12u

Tommestraat

Vanaf november 2017 start het project ‘Tommestraat’, dat voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Tommestraat.

Vóór de eigenlijke rioleringswerken starten, zal EBN in opdracht van de nutsmaatschappijen Eandis, Proximus, Telenet en De Watergroep reeds voorbereidende werken uitvoeren.

Zij zullen nieuwe leidingen aanleggen in de Tommestraat en aanliggende straten. Deze werken duren normaal tot half oktober 2017. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. De nieuwe leidingen worden, waar mogelijk, aangelegd in de berm en/of onder het (toekomstig) voetpad.

Na de aanleg van nieuwe leidingen en kabels zullen de bestaande individuele nutsvoorzieningen van de bewoners aangesloten worden op de nieuwe leidingen en kabels.

Bewoners kunnen hier lichte hinder van ondervinden. Het is aan de betrokken nutsmaatschappij om de bewoners op de hoogte te brengen van elke geplande onderbreking.

Er zal gewerkt worden op volgende locaties

-       Tommestraat vanaf Leuvensebaan tot voorbij Langeheidestraat: beide zijden

-       Tommestraat vanaf Langeheidestraat tot Tekkerstraat: onpare zijde

-       Bloemenstraat vanaf Tommestraat tot voorbij Florivalstraat: onpare zijde

-       Leuvensebaan vanaf Tommestraat tot Kerkstraat: pare zijde

-       Kerkstraat: pare zijde

-       Pastorijstraat: onpare zijde

-       Schoolstraat: pare zijde

Tijdens de nutswerken zal de straat gedeeltelijk afgesloten worden. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar ook dit zal op sommige momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer dienen gerespecteerd te worden.

Voor de effectieve werken starten, wordt er een infoavond georganiseerd waar de planning en de aard van de werken worden toegelicht.

Meer informatie: 03 450 45 45 | contact@aquafin.be