Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Onthaal
ma - di- wo: 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur
do: 9.00 tot 12 uur & 13.30 tot 19.30 uur
vr: 9.00 tot 12.00 uur

Burgerzaken, openbare werken en wijkpolitie
ma - di - wo - vr: 9.00 tot 12.00 uur
do: 13.30 tot 19.30 uur

Sociale dienst
enkel op afspraak

Dienst omgeving
ma - di - wo - vr: enkel op afspraak
do: 13.30 tot 19.30 uur

Woonwijzer
dinsdag (op afspraak) en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur

Parochies

Parochieploeg

De leden van de parochieploeg besturen samen met de priester/diaken de parochie. Zij komen regelmatig samen om het pastorale reilen en zeilen van de parochie te bespreken.
Wie voorstellen en opmerkingen heeft, kan die kwijt bij priester/diaken die ze dan bespreekt met de ploeg.
Driemaal per jaar vergadert een afvaardiging van de ploegen van de vijf parochies met de priester en de twee diakens in de federatieploeg over gemeenschappelijke projecten.

Kerkraad

Dat is eigenlijk de vroegere kerkfabriek. Ze behartigt de materiële zorg voor kerkgebouw en liturgische benodigdheden en beheert de goederen van de kerk.

Vrijwilligers

De medewerking van een groot aantal vrijwilligers zorgt ervoor dat onze parochiegemeenschappen levende kernen blijven. Wie zin heeft om in de parochie als vrijwilliger te helpen, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met de personen die bij de parochies vermeld staan.

Vieringen

Het tijdstip van de vieringen vindt u op het mededelingenbord aan de kerk en in het parochieblad

Gezinsvieringen

Regelmatig zijn er gezinsvieringen. Daarop worden de kinderen en hun ouders via het parochieblad en via de school schriftelijk uitgenodigd.

Muziek en zang

De parochiele koren verzorgen de zang in de liturgie. Daarvoor worden regelmatig repetities voorzien. Wie mee wil zingen, is van harte welkom.

Eerste communie

De eerste communievoorbereiding voor de 8-jarigen gebeurt in samenwerking met de ouders en met de school.

Misdienaars

Na de eerste communie krijgen de kinderen de vraag of ze bij de misdienaarsgroep willen komen.

Vormsel

Kinderen die in het zesde studiejaar zitten, worden uitgenodigd voor de parochiale vormselcatechese. Ouders krijgen daarover tijdig bericht.

Doop

Wie zijn kindje graag wil laten dopen, kan de priester/diaken contacteren. Er wordt dan een afspraak gemaakt omtrent de voorbereiding.

Huwelijk

Wie voor de kerk wil trouwen, maakt eerst een afspraak met de priester/diaken. Er volgen daarna enkele gesprekken ter voorbereiding van de plechtigheid. In principe is de parochie van de bruid ook de parochie waar het huwelijk wordt ingezegend.

Overlijdens en uitvaart

Overlijdens kunnen gemeld worden aan de priester/diaken of contactpersoon.

Communie aan huis en ziekenzorg

Ziekenzorg verzorgt het contact met de zieken in de parochie en gaat regelmatig op bezoek, ongeacht de levensovertuiging. Wie graag de communie thuis ontvangt, kan dat melden bij de verantwoordelijke van Ziekenzorg.