Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs

De gemeentescholen streven een grote openheid en tolerantie na van alle vormen van ideologische en filosofische verscheidenheid. Alle kinderen, ongeacht hun religieuze, ideologische, etnische of sociale achtergrond zijn van harte welkom! Meer informatie over de visie op zorgverbreding, actief leren en de ontwikkelingsvelden zijn terug te vinden op de websites van de scholen.

Aanmelden en inschrijven?
Voor het schooljaar 2020-2021 is er een nieuwe aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor de gemeentelijke basisscholen van Huldenberg.

Gemeentelijke basisschool Den Elzas in Huldenberg

Elzasstraat 19

02 302 43 80

directiedenelzas@huldenberg.be

www.denelzas.be

 

Vestigingsplaats Loonbeek

Sint-Jansbergsteenweg 39f

016 47 75 33

directiedenelzas@huldenberg.be

www.denelzas.be

 

Gemeentelijke basisschool De Letterboom in Ottenburg

Wilgenpad 1

02 302 43 90

directiedeletterboom@huldenberg.be

www.deletterboom.be

 

Gemeentelijke basisschool Sint-Agatha-Rode

Leuvensebaan 299

voorlopige contactgegevens:

02 302 43 95

directiedeletterboom@huldenberg.be

 

Vrij onderwijs

 

Vrije basisschool De Bolster in Neerijse

Een zorgzame school met een familiale sfeer waar elk kind met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen kwaliteitsvol onderwijs kan genieten. In een veilige en groene omgeving groeien kinderen in leren en leven, begeleid door een sterke ploeg enthousiaste leerkrachten, geïnspireerd door de christelijke waarden. Meer informatie over deze visies en het pedagogisch project vind je op de website.

Dorpsstraat 48

016 47 74 97

directie@vbneerijse.be

 

Buitengewoon basisonderwijs Centrum Ganspoel vzw, type 6 visueel en visueel meervoudige beperkingen in Huldenberg

Voor de kleuters en kinderen van de lagere school die (semi-)residentieel in het centrum begeleid worden, organiseert Centrum Ganspoel buitengewoon basisonderwijs. Voor de jongeren die in het centrum verblijven, wordt op de campus buitengewoon secundair onderwijs georganiseerd. Het buitengewoon onderwijs onderscheidt zich van het gewoon onderwijs door de specifieke benadering via het werken in kleine klasgroepen en het werken volgens de ontwikkelingsmogelijkheden, tempo, noden aangepast aan de leerling, het gebruik van specifieke onderwijsmethoden, aangepaste didactische materialen, hulpmiddelen en omgeving, de nauwe samenwerking met logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en orthopedagogen. Het ondersteuningsteam (team van leerkrachten) begeleidt ook kinderen met een visuele beperking in de gewone kleuterschool en de lagere school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerling, de school, de ouders en het CLB. Via het AMBO-project (ambulante begeleiding Buitengewoon Onderwijs buiten type 6) begeleidt Centrum Ganspoel leerlingen in andere types Buitengewoon Basisonderwijs.

Ganspoel 2

02 686 00 40

admin@ganspoel.be

www.ganspoel.be

 

Academie voor muziek, woord en dans 'J.H.Fioco' afdeling Huldenberg, Naschools kunstonderwijs voor kinderen en volwassenen

 

De muziekacademie van Huldenberg is een afdeling van Muziekacademie 'J.H. Fiocco' van het GO!- Schaarbeek

02 241 41 39

ma.schaarbeek.info@go.be 

www.muziekacademieschaarbeek.be

Muziek

Vanaf 6 jaar initiatie zang en instrumenten, vanaf 8 jaar muzikale en culturele vorming & instrument.
Keuzevakken: blokfluit, dwarsfluit, gitaar, hobo, klarinet, piano, saxofoon, stemvorming, viool, zang.
Vanaf de middelbare graad: jazz- en lichte muziek (elektrische gitaar, piano, zang, ensemble, slagwerk, saxofoon)

Woordkunst-Drama

Vanaf 8 jaar.

De meeste muzieklessen vinden plaats in basisschool Den Elzas (hoofdplaats), de lessen jazz en lichte muziek in ‘t Pakhuis, de lessen woord in Pastoorsbos.

 

Nederlands voor anderstaligen

Cursisten van een NT2-cursus die in Huldenberg wonen, krijgen een korting op het inschrijvingsgeld van € 20 en 1 vrijetijdsbon in Huldenberg 2018-2019 ter waarde van € 10. De cursisten die aanspraak willen maken op deze toelage zijn gedurende het betreffende schooljaar gedomicilieerd in de gemeente, hebben een cursus NT2 gevolgd bij een erkende school voor taalleergangen, voldoen aan het programma opgelegde verplichtingen en/of slagen voor het examen op het einde van het schooljaar. Vul dit formulier in en bezorg het aan de financiële dienst van de gemeente.

LDC 't Pijlijser

In het cursusaanbod van LDC ’t Pijlijser vind je Nederlands voor anderstaligen. Neem contact op met het dienstencentrum voor meer informatie.

R. Borremansstraat 2, Huldenberg

02 688 30 40

dienstencentrum@huldenberg.be

 

CVO Tervuren-Hoeilaart

Niet-Nederlandstalige volwassenen kunnen in het CVO terecht voor de NT2-cursus.

Brusselsesteenweg 196, 3080 Tervuren

02 767 04 30

info@cvoth.be

www.cvoth.be

 

CC Den Blank

Niet-Nederlandstalige volwassenen kunnen in kleine groepen Nederlands leren in het cultuurcentrum. Er zijn cursussen voor beginnende en gevorderde cursisten en conversatielessen.

Begijnhof 11, 3090 Overijse

02 687 59 59

info@denblank.be

www.denblank.be