Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Openingsuren Onthaalloket
Maandag - Dinsdag - Woensdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 16u00
Donderdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 19u30 
Vrijdag van 9u tot 12u

Loketten en Wijkpolitie
Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van van 9u tot 12u
Donderdag van 13u30 tot 19u30
Vrijdag van 9u tot 12u

Gemeenteplein

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 16 augustus tot en met 29 september het kruispunt ter hoogte van het gemeenteplein in Huldenberg. 

Tijdens de werken blijven de handelaars bereikbaar en blijft parkeren op het gemeenteplein mogelijk. Meer informatie over het project vind je via www.wegenenverkeer.be/huldenberg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert van 16 augustus tot en met 29 september 2017 werken uit aan het kruispunt van de R. Borremansstraat en De Peuthystraat (N253) met de Elzasstraat en de A. Goossensstraat in Huldenberg. Eind juni worden er al enkele voorbereidende werken uitgevoerd, zonder hinder voor het verkeer.

Wegen en Verkeer maakt het kruispunt veiliger voor zachte weggebruikers en mindervaliden door verkeerslichten, blindegeleidetegels en tactiele elementen te plaatsen en door verbeteringen uit te voeren aan de oversteekplaats. Met deze ingreep wordt ervoor gezorgd dat mindervaliden het Centrum (Ganspoel) voor Blinden en Slechtzienden beter kunnen bereiken. Daarnaast worden de betonstraatstenen vervangen door een rijweg in asfalt en worden de bushaltes vernieuwd.

Dinsdag 16 mei werd het project een eerste keer voorgesteld en toegelicht aan bewoners en handelaars tijdens een infomoment.

Het centrum en de bijhorende handelszaken zullen bereikbaar blijven voor het verkeer. Om dit mogelijk te maken zal het kruispunt tijdens de werken in twee helften delen, waarbij maar telkens aan één helft gewerkt wordt. Parkeren op parking Kronkel en Gemeenteplein blijven mogelijk.

Blijf op de hoogte via www.wegenenverkeer.be/huldenberg