Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Onthaal
ma - di- wo: 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur
do: 9.00 tot 12 uur & 13.30 tot 19.30 uur
vr: 9.00 tot 12.00 uur

Burgerzaken, openbare werken en wijkpolitie
ma - di - wo - vr: 9.00 tot 12.00 uur
do: 13.30 tot 19.30 uur

Sociale dienst
enkel op afspraak

Dienst omgeving
ma - di - wo - vr: enkel op afspraak
do: 13.30 tot 19.30 uur

Woonwijzer
dinsdag (op afspraak) en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur

E-Loket

Uittreksels dienst bevolking

Om een uittreksel van de dienst bevolking te kunnen aanvragen moet je in het bezit zijn van een eID en jouw computer moet uitgerust zijn met een geïnstalleerde kaartlezer.
Het programma Acrobat Reader moet geïnstalleerd zijn. Je kan dit gratis downloaden van de website www.adobe.be.

Hoe werkt het?
Wanneer je op aanvragen van een uittreksel heb geklikt moet je je eID in de kaartlezer stoppen en je pincode ingeven.
Daarna krijg je het uittreksel op het scherm. Dit uittreksel werd digitaal ondertekend door het rijksregister.

Opgelet!
Dit uittreksel afdrukken heeft géén waarde. Je moet het digitaal bezorgen aan de vrager (bv via mail).

Is de informatie in het uittreksel niet correct? Neem dan contact op met de dienst bevolking van LOKAAL BESTUUR X.

Volgende documenten kunnen worden aangevraagd:

Aanvragen Getuigschrift van inschrijving
Dit getuigschrift bevat alle informatie over uw inschrijving bij uw gemeente of stad. U vindt er verder dezelfde informatie als in het uittreksel uit het bevolkingsregister.

Aanvragen Samenstelling van het gezin
Dit uittreksel uit het bevolkingsregister bevat een overzicht van alle gezinsleden die zijn ingeschreven bij het gezinshoofd op het ogenblik van de opstelling van dit uittreksel.

Aanvragen Bewijs van leven
Met dit attest kan u officieel aantonen dat u nog in leven bent, zonder dat u zich persoonlijk moet aanmelden bij de dienst die dit bewijs vraagt.

Aanvragen Bewijs van nationaliteit
Met dit attest kan u uw Belgische nationaliteit aantonen.

Aanvragen Getuigschrift van verblijf
Met dit getuigschrift kan u bewijzen dat u op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer. U kan dit document nodig hebben bij een sollicitatie, voor de rechtbank of bij het oprichten van een onderneming.

Klik op volgende link om uw digitale documenten aan te vragen.

 

B. Milieu

- Formulier voor de aanvraag tot bijeenroeping van de commissie van de landbouwraad tot vaststelling van schade aan landbouwteelten

C. Jeugd

- Aanvraagformulier speelstraat
- Bewonersenquête speelstraat

Vanaf 1 januari 2006 kan je op de jeugddienst een aanvraag indienen om tijdens de paas- en of zomervakantie je straat om te vormen tot een heuse speelstraat!

- Infofiche voor monitoren die willen meewerken aan de gemeentelijke speelpleinwerking

Voel jij je geroepen om tijdens de paas- en zomervakantie een bende actieve kinderen en jongeren te animeren? Vul dan de infofiche in en kom mee helpen op de gemeentelijke speelpleinwerking !

D. Financiën

Toekenning geboortepremie en premie huwelijken, jubilarissen en honderdjarigen. U kan het reglement hier downloaden. De premie wordt automatisch uitbetaald, u hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen.