Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Onthaal
ma - di- wo: 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur
do: 9.00 tot 12 uur & 13.30 tot 19.30 uur
vr: 9.00 tot 12.00 uur

Burgerzaken, openbare werken en wijkpolitie
ma - di - wo - vr: 9.00 tot 12.00 uur
do: 13.30 tot 19.30 uur

Sociale dienst
enkel op afspraak

Dienst omgeving
ma - di - wo - vr: enkel op afspraak
do: 13.30 tot 19.30 uur

Woonwijzer
dinsdag (op afspraak) en donderdag

Cultuurbeleid en ondersteuning verenigingen

Het lokaal cultuurbeleid wordt omschreven in het meerjarenplan van de gemeente Huldenberg. Het plan is doorweven en gebouwd op onderstaande visie die het bestuur nastreeft.

Een gemeentelijke opdracht

Cultuur geeft mensen wortels, identiteit, een geschiedenis. Culturele uitsluiting is maatschappelijke uitsluiting, je ontneemt iemand zijn identiteit en partnerschap in de maatschappij. Het lokaal cultuurbeleidsplan wil zijn bijdrage leveren aan een verdraagzame samenleving en wil samenhorigheid creëeren door het lokale verleden te koesteren, maar met een openheid voor het globale en een open blik op de toekomst.

Een verdraagzame samenleving en samenhorigheid creëren: cultuur als bruggenbouwer

Cultuur is gemeenschapsvormend, brengt mensen samen, overstijgt doelgroepen, leeftijden en deelgemeenten. Het verenigingsleven speelt hier een belangrijke, actieve rol. Zij brengen mensen samen en wakkeren het verantwoordelijkheidsgevoel voor de medemens en maatschappij aan.

Een samenleving voor iedereen vraagt een leerinspanning. Cultuur stimuleert zelfontplooiing om mee te kunnen in de maatschappij en om bij te blijven, maar ook om vorm te geven aan diezelfde maatschappij. Educatie, informatie en communicatie leren eigen doelen en behoeften verwoorden en nodigen uit tot beleidsparticipatie. Cultuur draagt op die manier bij tot actief burgerschap.

Het lokale verleden koesteren met een openheid voor het globale en een open blik op de toekomst

Een beleidsplan wordt gecreëerd in een brede maatschappelijke context en is dus trendgevoelig. Een van de interessante uitdagingen voor het cultuurbeleid de komende jaren is het lokale verleden koesteren (aandacht voor de culturele identiteit, geschiedenis, erfgoed en tradities) en toch een openheid creëren naar het globale (e-cultuur, intergemeentelijk werken, plaats van cultuur op de politieke agenda en in andere beleidsplannen, centraliseren <-> decentraliseren, trends op Vlaams niveau, …).

Cultuur op lokaal niveau is cultuur dicht bij de mensen. Een laagdrempelig, divers en toegankelijk aanbod dat aan iedereen gelijke kansen biedt om zijn culturele identiteit te ontwikkelen en zich creatief te uiten!