Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Openingsuren Onthaalloket
Maandag - Dinsdag - Woensdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 16u00
Donderdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 19u30 
Vrijdag van 9u tot 12u

Loketten en Wijkpolitie
Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van van 9u tot 12u
Donderdag van 13u30 tot 19u30
Vrijdag van 9u tot 12u

Bouwen & wonen

 

Beste bezoekers,

Op dit gedeelte van de website is alle informatie van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening te vinden.

Deze dienst is gevestigd in het gemeentehuis op het eerste verdiep en is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 688 30 40

De contactpersonen van deze dienst zijn:

Openingsuren:

Maandag 9-12u (enkel op afspraak)
Dinsdag 9-12u (enkel op afspraak)
Woensdag 9-12u (enkel op afspraak)
Donderdag 13u30-19u30 (zonder afspraak)
Vrijdag 9-12u (enkel op afspraak)

Opvragen van stedenbouwkundige informatie (vb. stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften, …) kan telefonisch of per mail. Hiervoor is het noodzakelijk de juiste ligging van het goed te kennen (correct adres, kadastergegevens, plan met aanduiding van het goed, …). Voorschriften zijn immers perceelsafhankelijk.

Bespreken van een voorontwerp gebeurt bij voorkeur op afspraak. Alvorens een afspraak vast te leggen, ontvangt de dienst graag volgende documenten (bij voorkeur via mail):

  • Informatie ivm de ligging van het goed (correct adres, kadastergegevens, plan met aanduiding van het goed, …)
  • Ontwerpvoorstel/schets met de juiste inplanting, benaderende afmetingen van het goed en de afstanden tot de perceelsgrenzen, …
  • Relevante foto’s van het gebouw/de gebouwen
  • Beknopte omschrijving van de werken, specifieke vragen mbt afwijkingen, bijzonderheden, …
  • Andere relevante documenten (vb. pre-adviezen, erfdienstbaarheden, …)

Aan de hand van deze documenten wordt uw voorstel eerst intern op de dienst besproken en kan, indien noodzakelijk, al een eerste aftoetsing gedaan worden met adviesinstanties. Nadien wordt u gecontacteerd mbt het resultaat van deze bespreking en kan u, indien gewenst, een afspraak vastleggen.

Indienen van aanvragen voor omgevingsvergunningen kan digitaal via www.omgevingsloket.be (tot 31 december 2017: via het ‘digitaal loket voor bouwaanvragen’; vanaf 1 januari 2018 : via het ‘digitaal loket voor omgevingsvergunningen’) of eventueel analoog aan het onthaalloket (ma-di-wo: 9u-12u en 13u30-16u; do: 9u-12u en 13u30-19u30; vr: 9u-12u).

Inkijken van openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen kan na aanmelding aan het onthaalloket op ma-di-wo-vr van 9u-12u  en do van 13u30-19u30 of via www.omgevingsloket.be (enkel digitale dossiers).

Indienen van bezwaren in het kader van openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen kan aan het onthaalloket op ma-di-wo-vr van 9u-12u  en do van 13u30-19u30 tegen ontvangstbewijs, via aangetekende zending of via www.omgevingsloket.be (enkel digitale dossiers). 

Woonwijzer

Maken van een afspraak met het woonloket (Woonwijzer Midden-Brabant) voor informatie over premies, duurzaam wonen, levenslang en aanpasbaar wonen, betaalbaar wonen, kwaliteit en veiligheid van woningen, … kan op 0496 12 86 64 of via greet.boes@igo.be.

Openingsuren  woonloket (Woonwijzer Midden-Brabant):

Dinsdag 9-12u (enkel op afspraak)
13u30-16u (enkel op afspraak)
Donderdag 13u30-16u (zonder afspraak)

Indien u  wenst langs te komen (met of zonder afspraak), kan u best op voorhand even informeren welke documenten u moet meebrengen (aanslagbiljet belastingen, facturen, …).