Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Onthaal
ma - di- wo: 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur
do: 9.00 tot 12 uur & 13.30 tot 19.30 uur
vr: 9.00 tot 12.00 uur

Burgerzaken, openbare werken en wijkpolitie
ma - di - wo - vr: 9.00 tot 12.00 uur
do: 13.30 tot 19.30 uur

Sociale dienst
enkel op afspraak

Dienst omgeving
ma - di - wo - vr: enkel op afspraak
do: 13.30 tot 19.30 uur

Woonwijzer
dinsdag (op afspraak) en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur

Bouwen & wonen

Locatie

Deze dienst is gevestigd op het eerste verdiep in het gemeentehuis.

Medewerkers

Lies Debecker

Hilde Leys

Maarten Degent

Mattias Verhulst


Contact

ruimtelijkeordening@huldenberg.be

02 688 30 40

Je kan deze dienst telefonisch en per mail bereiken van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur (19.30 op donderdag), behalve op vrijdagnamiddag.

Openingsuren

Maandag 9.00 - 12.00 uur (enkel op afspraak)
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur (enkel op afspraak)
Woensdag 9.00 - 12.00 uur (enkel op afspraak)
Donderdag 13.30 - 19.30 uur (zonder afspraak)
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur (enkel op afspraak)

Opvragen van stedenbouwkundige informatie (vb. stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften, …) kan telefonisch of per mail. Hiervoor is het noodzakelijk de juiste ligging van het goed te kennen (correct adres, kadastergegevens, plan met aanduiding van het goed, …). Voorschriften zijn immers perceelsafhankelijk.

Bespreken van een voorontwerp gebeurt bij voorkeur op afspraak. Alvorens een afspraak vast te leggen, ontvangt de dienst graag volgende documenten (bij voorkeur via mail):

  • Informatie ivm de ligging van het goed (correct adres, kadastergegevens, plan met aanduiding van het goed, …)
  • Ontwerpvoorstel/schets met de juiste inplanting, benaderende afmetingen van het goed en de afstanden tot de perceelsgrenzen, …
  • Relevante foto’s van het gebouw/de gebouwen
  • Beknopte omschrijving van de werken, specifieke vragen mbt afwijkingen, bijzonderheden, …
  • Andere relevante documenten (vb. pre-adviezen, erfdienstbaarheden, …)

Aan de hand van deze documenten wordt uw voorstel eerst intern op de dienst besproken en kan, indien noodzakelijk, al een eerste aftoetsing gedaan worden met adviesinstanties. Nadien wordt u gecontacteerd mbt het resultaat van deze bespreking en kan u, indien gewenst, een afspraak vastleggen.

Indienen van aanvragen voor omgevingsvergunningen kan digitaal via www.omgevingsloket.be (tot 31 december 2017: via het ‘digitaal loket voor bouwaanvragen’; vanaf 1 januari 2018 : via het ‘digitaal loket voor omgevingsvergunningen’) of eventueel analoog aan het onthaalloket (ma-di-wo: 9u-12u en 13u30-16u; do: 9u-12u en 13u30-19u30; vr: 9u-12u).

Inkijken van openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen kan na aanmelding aan het onthaalloket op ma-di-wo-vr van 9u-12u  en do van 13u30-19u30.

Indienen van bezwaren in het kader van openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen kan aan het onthaalloket op ma-di-wo-vr van 9u-12u en do van 13u30-19u30 tegen ontvangstbewijs, via aangetekende zending. 

Woonwijzer

Maken van een afspraak met het woonloket (Woonwijzer Midden-Brabant) voor informatie over premies, duurzaam wonen, levenslang en aanpasbaar wonen, betaalbaar wonen, kwaliteit en veiligheid van woningen, … kan op 0496 12 86 64 of via greet.boes@igo.be.

Openingsuren  woonloket (Woonwijzer Midden-Brabant):

Dinsdag 9-12u (enkel op afspraak)
13u30-16u (enkel op afspraak)
Donderdag 13u30-16u (zonder afspraak)

Indien u  wenst langs te komen (met of zonder afspraak), kan u best op voorhand even informeren welke documenten u moet meebrengen (aanslagbiljet belastingen, facturen, …).