Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Openingsuren Onthaalloket
Maandag - Dinsdag - Woensdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 16u
Donderdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 19u30 
Vrijdag van 9u tot 12u

Loketten en Wijkpolitie
Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van 9u tot 12u
Donderdag van 13u30 tot 19u30
Vrijdag van 9u tot 12u

Sociale dienst : enkel op afspraak

Dienst omgeving : enkel op afspraak, behalve donderdag

Woonwijzer : dinsdag (op afspraak) en donderdag

Berichten aan de bevolking

Om de inlichtingenstroom vanuit de gemeente Huldenberg naar de bevolking toe vlotter te laten verlopen, kan u hier alle berichten aan de bevolking raadplegen. Om een document te kunnen raadplegen, hoeft u het enkel aan te klikken. Alle documenten op deze pagina zijn in PDF-formaat, hiervoor heeft u Adobe Reader nodig op uw computer.(http://get.adobe.com/nl/reader/)

Nieuws over milieuvergunningen

- Bekendmaking van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag klasse 1: N.V. De Kock

- ontwerpplan ruiming grachten 2017-2018

 

Tijdelijke beperkingsmaatregelen


- Afsluiten Sint-Rochusstraat op 24 en 25 november 2017

- Werken op het kruispunt van de J. Vandervorstlaan en de Biezenstraat van 20 november tot 24 november 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor dringende werken op de Wolfshaegen Neerijse

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen nav werken op de Leuvensebaan, Schoolstraat, Kerkstraat en Terlaenenstraat

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen nav aanleg riolering op de Tommestraat

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen op de Elzasstraat ter gelegenheid van het opstellen van een terras ter hoogte van ijszaak

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen nav werken aan de Langeheidestraat thv de Tommestraat

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van het Halloweenfeest Sint-Agatha-Rode

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van de Huldenbergse Feesten van 29 september tot en met 1 oktober 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van de Ijsewandeltocht op 30 september 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van de tijdelijke opheffing van de tonnagebeperking op de Florivalstraat, bij wijze van proefproject vanaf 21 september 2017 tot en met 31 december 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van werken op de Neerpoortenstraat - Verlenging van 30 september tot en met 6 oktober 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen naar aanleiding van het afsluiten van de Sint-Rochusstraat van 3 tot 6 oktober 2017 en op 16 oktober 2017

Verlenging beperkingsmaatregelen naar aanleiding van de werken aan het kruispunt N253/Gemeenteplein van 1 tot en met 29 september 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van de werken aan het kruispunt N253/gemeenteplein - éénrichtingsverkeer molenwegje

- Tijdelijke verordening houdende de afsluiting van het kruispunt A. Goossensstraat, Elzasstraat en de N253 ten gevolge van de werken aan het kruispunt N253/gemeenteplein - van 16 tot en met 22 september.

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen op de Schaveystraat ter gelegenheid van de omleiding wegens werken in Sint-Joris-Weert van 10 augustus 2017 tot eind 2018

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van werken op de Neerpoortenstraat (verlenging) van 8 juli 2017 tot en met 29 september 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van het afsluiten van een stuk van de Sint-Agathastraat, van 29 februari 2016 om 7u tot eind februari 2019

Tijdelijke beperkingsmaatregelen - wegversmalling Stroobantsstraat

 

Gemeentelijke reglementen

- Aanvullend reglement wegverkeer kruispunt Gemeenteplein - N253

Aanpassen prijzen elektronische identiteitskaarten wegens indexaanpassing (Publicatie 9/01/2017)

Gebruikersreglement Bibliotheek Huldenberg

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

- Reglement toekennen ereburgerschap

- Gebruikersreglement atelierruimte

- Aanpassing gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2016 houdende regeling met betrekking tot de inzameling van harde en zachte plastics op het containerpark

- Regeling mbt. de inzameling van harde en zachte plastics op het Containerpark

- Subsidiereglement jubileumvierende verenigingen

- Wijziging contantbelastingsreglement m.b.t DifTar-afval dd. 10/09/2015: Sociale correcties

- Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Contantbelastingsreglement voor de inzameling van fracties huishoudelijk afval: huisvuil, GFT en PMD

- Gemeentelijk reglement gemeentelijke speelterreintjes

Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen - Gemeenteraad dd. 26/02/2015

Aanpassing Gebruikersreglementen Gemeenschapscentrum Huldenberg, Cultuurzaal Den Elzas en sportzalen Kronkel en Keyhof

Goedkeuring van het gebruikersreglement bibliotheeknet Vlaams-Brabant

Goedkeuring gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk

Aanpassing van de gebruikersreglementen De Kronkel, Keyhof en Den Elzas

Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met optie lokale binding

- Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met optie doelgroepen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking 't Ravotje Huldenberg

 

Belastingen

Wijziging contantbelasting op PMD-zakken

- Wijziging gemeentelijke afvalreglementen: afschaffing snoeihout- en kerstboomophaling

- De Burgemeester van de gemeente Huldenberg, arrondissement Leuven, provincie Vlaams-Brabant, maakt hierbij bekend dat de volgende belastingsreglementen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2016 van toepassing zullen zijn: Lees meer...

Sociale correcties met betrekking tot de afvalretributies

 

Aanvullende verkeersreglementen

- Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de verkeersinrichting van de Smeysberg tussen de N253 en de Holstheide te Huldenberg

- Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers op het Gemeenteplein ter hoogte van nummer 6

- Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de verkeersinrichting van de Neerpoortenstraat te Huldenberg

- Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de verkeersinrichting van de landbouwweg tussen Ganspoel en de Hollestraat te Huldenberg

- Aanvullend reglement betreffende de inrichting van de Leuvensebaan, tussen de Zesdagmaalstraat en het grondgebied Waver te Huldenberg

Aanvullend reglement betreffende de oversteekplaats in de Sint-Jansbergsteenweg tussen de inrit van de woning met nummer 55 en de inrit van de woning met nummer 57 A

Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Sint-Jansbergsteenweg in de bocht aan het brugje van de Ijse tegenover de parking

Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Dorpsstraat tussen de woningen met nummer 36 en 34

- Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Florivalstraat

- Aanvullend regelement betreffende het afsluiten van de Oliestraat

Aanvullend regelement betreffende parkeerverbod op de Kapelweg

Aanvullend regelement betreffende parkeerverbod op de Dreefstraat

Aanvullend reglement betreffende het instellen van uitgezonderd plaatselijk verkeer op de Billandestraat

- Aanvullend reglement betreffende de aanleg van twee parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, houder van een speciale kaart, en een parkeerplaats voorbehouden voor autobussen op de parking van de school Den Elzas en het kinderdagverblijf Stekelbees

- Aanvullend reglement betreffende het verkeer van voertuigen in de gemeente Huldenberg inzake het uitbreiden van de zone 30 in de schoolomgeving van Ottenburg

- Aanvullend reglement betreffende het verkeer van voertuigen in de gemeente Huldenberg inzake parkeerverbod op de Beekstraat

- Aanvullend reglement betreffende aanleg van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap, houder van een speciale kaart, op de parking van het Gemeenteplein

- Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers op de Stroobantsstraat ter hoogte van de inrit van het woonzorgcentrum Keyhof huisnummer 79

- Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers op de Stroobantsstraat ter hoogte van huisnummer 8

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

Aanvullend verkeersreglement 't Veldeke in Sint-Agatha-Rode

- Aanvullend verkeersreglement betreffende tweerichtingsverkeer met uitzonderlijk plaatselijk verkeer in de Wilderstraat.

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een permanent stilstaan- en parkeerverbod op de E. Gilisstraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een permanen parkeerverbod op de V. Philipsstraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het opheffen vroegere stopstreep en aanbrengen nieuwe stopstreep op de Langestraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een verbod voor betonmixers die de Smeysberg oprijden

- Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Limburg Stirumlaan

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Limburg Stirumlaan

Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op een stuk van de Wolfshaegen

Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

- Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Nijvelsebaan vanaf de grens met Overijse tot aan het kruispunt met de bertelsheide