Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Openingsuren Onthaalloket
Maandag - Dinsdag - Woensdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 16u00
Donderdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 19u30 
Vrijdag van 9u tot 12u

Loketten en Wijkpolitie
Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van van 9u tot 12u
Donderdag van 13u30 tot 19u30
Vrijdag van 9u tot 12u

Berichten aan de bevolking

Om de inlichtingenstroom vanuit de gemeente Huldenberg naar de bevolking toe vlotter te laten verlopen, kan u hier alle berichten aan de bevolking raadplegen. Om een document te kunnen raadplegen, hoeft u het enkel aan te klikken. Alle documenten op deze pagina zijn in PDF-formaat, hiervoor heeft u Adobe Reader nodig op uw computer (http://get.adobe.com/nl/reader/)

Wegen- en rioleringswerken

Werken Neerpoortenstraat & E. Langelezstraat

De voorbereidende werken door de drinkwatermaatschappij De Watergroep in de Neerpoortenstraat en de E. Langelezstraat zijn zo goed als afgerond .

Onder normale weersomstandigheden starten de riolerings-en wegeniswerken vanaf 17/10/2016, dewelke uitgevoerd worden door de firma Vangeel wegenbouw.

Tijdens deze werken zal de straat afgesloten worden voor het doorgaand verkeer en zal er een omleiding worden ingesteld (zie verder). Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar ook dit zal op sommige momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer dienen gerespecteerd te worden. De gemeente heeft ook de Oliestraat tussen de Neerpoortenstraat en de Vinkstraat verfraaid zodat trage weggebruikers deze vlot en veilig kunnen gebruiken tijdens en na de werken.

In bijlage vind je het tracé van de werken met bijhorende omleiding.

Op 26 september 2016 werd er een infoavond georganiseerd.

Voor al je vragen of opmerkingen betreffende dit dossier kan je terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03/450.45.45 of via mail op contact@aquafin.be. Doven en slechthorenden kunnen een toelichting met een gebarentolk aanvragen op contact@aquafin.be. Het projectnummer van de werf is 22 762 en de projectnaam is “Neerpoortenstraat”.

Buiten de werkuren of in het weekend kan je ook terecht op het gratis noodnummer 0800 16 603.

Wij hopen de volgende maanden op uw begrip en medewerking te mogen rekenen. Hiervoor alvast onze oprechte dank!

Hier kan u ook de presentaties vinden die op de info-avond aangaande deze werken werden voorgesteld (opgelet: hiervoor heeft u vanuit Microsoft Office het programma Powerpoint nodig):

- Presentatie Talboom
- Presentatie Vangeel
- Presentatie Aquafin


Tijdelijke beperkingsmaatregelen

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van wekren op de Neerpoortenstraat (verlenging) van 8 juli 2017 tot en met 29 september 2017

Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van een straatfeest in de Wilderstraat op 2 en 3 september 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van een buurtfeest in de Dennenlaan en Solheidelaan op 2 september 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van de Wielerwedstrijd "Brussels Cycling Classic" op 2 september 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen in functie van een speelstraat op de Solheidelaan op 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 en 27 augustus 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van de wielerwedstrijd "Tijdrit in de ronde van Vlaams-Brabant" op 27 juli 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen in functie van het vellen van bomen op de Zesdagmaalstraat

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen in functie van de werken in de Neerpoortenstraat van 17 oktober 2016 tot 7 juli 2017

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van het afsluiten van een stuk van de Sint-Agathastraat, van 29 februari 2016 om 7u tot eind februari 2019

Tijdelijke beperkingsmaatregelen - wegversmalling Stroobantsstraat

Gemeentelijke reglementen

Aanpassen prijzen elektronische identiteitskaarten wegens indexaanpassing (Publicatie 9/01/2017)

Gebruikersreglement Bibliotheek Huldenberg

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

- Reglement toekennen ereburgerschap

- Gebruikersreglement atelierruimte

- Aanpassing gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2016 houdende regeling met betrekking tot de inzameling van harde en zachte plastics op het containerpark

- Regeling mbt. de inzameling van harde en zachte plastics op het Containerpark

- Subsidiereglement jubileumvierende verenigingen

- Wijziging contantbelastingsreglement m.b.t DifTar-afval dd. 10/09/2015: Sociale correcties

- Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Contantbelastingsreglement voor de inzameling van fracties huishoudelijk afval: huisvuil, GFT en PMD

- Gemeentelijk reglement gemeentelijke speelterreintjes

Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen - Gemeenteraad dd. 26/02/2015

Aanpassing Gebruikersreglementen Gemeenschapscentrum Huldenberg, Cultuurzaal Den Elzas en sportzalen Kronkel en Keyhof

Goedkeuring van het gebruikersreglement bibliotheeknet Vlaams-Brabant

Goedkeuring gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk

Aanpassing van de gebruikersreglementen De Kronkel, Keyhof en Den Elzas

Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met optie lokale binding

- Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met optie doelgroepen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking 't Ravotje Huldenberg

Belastingen

Wijziging contantbelasting op PMD-zakken

- Wijziging gemeentelijke afvalreglementen: afschaffing snoeihout- en kerstboomophaling

- De Burgemeester van de gemeente Huldenberg, arrondissement Leuven, provincie Vlaams-Brabant, maakt hierbij bekend dat de volgende belastingsreglementen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2016 van toepassing zullen zijn: Lees meer...

Sociale correcties met betrekking tot de afvalretributies

Aanvullende verkeersreglementen

- Aanvullen reglement betreffende de inrichting van de Leuvensebaan, tussen de Zesdagmaalstraat en het grondgebied Waver te Huldenberg

Aanvullend reglement betreffende de oversteekplaats in de Sint-Jansbergsteenweg tussen de inrit van de woning met nummer 55 en de inrit van de woning met nummer 57 A

Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Sint-Jansbergsteenweg in de bocht aan het brugje van de Ijse tegenover de parking

Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Dorpsstraat tussen de woningen met nummer 36 en 34

- Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Florivalstraat

- Aanvullend regelement betreffende het afsluiten van de Oliestraat

Aanvullend regelement betreffende parkeerverbod op de Kapelweg

Aanvullend regelement betreffende parkeerverbod op de Dreefstraat

Aanvullend reglement betreffende het instellen van uitgezonderd plaatselijk verkeer op de Billandestraat

- Aanvullend reglement betreffende de aanleg van twee parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, houder van een speciale kaart, en een parkeerplaats voorbehouden voor autobussen op de parking van de school Den Elzas en het kinderdagverblijf Stekelbees

- Aanvullend reglement betreffende het verkeer van voertuigen in de gemeente Huldenberg inzake het uitbreiden van de zone 30 in de schoolomgeving van Ottenburg

- Aanvullend reglement betreffende het verkeer van voertuigen in de gemeente Huldenberg inzake parkeerverbod op de Beekstraat

- Aanvullend reglement betreffende aanleg van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap, houder van een speciale kaart, op de parking van het Gemeenteplein

- Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers op de Stroobantsstraat ter hoogte van de inrit van het woonzorgcentrum Keyhof huisnummer 79

- Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers op de Stroobantsstraat ter hoogte van huisnummer 8

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

Aanvullend verkeersreglement 't Veldeke in Sint-Agatha-Rode

- Aanvullend verkeersreglement betreffende tweerichtingsverkeer met uitzonderlijk plaatselijk verkeer in de Wilderstraat.

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een permanent stilstaan- en parkeerverbod op de E. Gilisstraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een permanen parkeerverbod op de V. Philipsstraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het opheffen vroegere stopstreep en aanbrengen nieuwe stopstreep op de Langestraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een verbod voor betonmixers die de Smeysberg oprijden

- Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Limburg Stirumlaan

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Limburg Stirumlaan

Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op een stuk van de Wolfshaegen

Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

- Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Nijvelsebaan vanaf de grens met Overijse tot aan het kruispunt met de bertelsheide