Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Onthaal
ma - di- wo: 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur
do: 9.00 tot 12 uur & 13.30 tot 19.30 uur
vr: 9.00 tot 12.00 uur

Burgerzaken, openbare werken en wijkpolitie
ma - di - wo - vr: 9.00 tot 12.00 uur
do: 13.30 tot 19.30 uur

Sociale dienst
enkel op afspraak

Dienst omgeving
ma - di - wo - vr: enkel op afspraak
do: 13.30 tot 19.30 uur

Woonwijzer
dinsdag (op afspraak) en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur

Berichten aan de bevolking

Om de inlichtingenstroom vanuit de gemeente Huldenberg naar de bevolking toe vlotter te laten verlopen, kan u hier alle berichten aan de bevolking raadplegen. Om een document te kunnen raadplegen, hoeft u het enkel aan te klikken. Alle documenten op deze pagina zijn in PDF-formaat, hiervoor heeft u Adobe Reader nodig op uw computer.(http://get.adobe.com/nl/reader/)

Nieuws over milieuvergunningen

- Bekendmaking van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag klasse 1: N.V. De Kock

- ontwerpplan ruiming grachten 2017-2018

 

Tijdelijke beperkingsmaatregelen

- Sint-Rochusommeganck op zondag 12 augustus 2018

- Werken in de molenweg van vrijdag 13 juli tot en met 17 juli

- Wielerwedstrijd op 22 juli

- Wielerwedstrijd op 14 juli

- Wielerwedstrijd op 8 juli

- Werken in de Beekstraat van 25 juni tot 4 juli

- Afsluiten Leuvensebaan in Sint-Agatha-Rode aan het kerkhof van 31 mei tot 8 juni 2018

- Processie Neerijse op 24 juni 2018

- Afsluiten Hoevestraat in Ottenburg van vrijdag 6 juli 2018 om 16.00 uur tot zaterdag 7 junli 2018 om 12.00 uur

- Stilstaan- en parkeerverbod op de Vossekouter op 14 juni 2018 van 16.00 tot 22.00 uur

- Stilstaan- en parkeerverbod op de E. Gilisstraat en Lily Boeykensstraat van 2 juni 2018 om 9.00 uur tot 4 juni om 7.00 uur

- werken in de Beekstraat Neerijse

- Proefopstelling van wegversmallingen in de Wolfshaegen 

- Invoeren van een tijdelijke parkeerzone in Ottenburg 

- Afsluiten van het 'Molenwegje' (sentier n° 54)

- Werken aan de kerkhofmuur - Leuvensebaan Sint-Agatha-Rode tot 31 juli 2018

- Wielerwedstrijd 3 juni 2018

- Werken Bloemenstraat, Tommestraat en een stukje Langeheidestraat: 3de aanvulling

- Signalisatievergunning radarcontrole

- Inrichting parking elektrische laadpaal

- Bloemenstraat: kiss and ride

- Werken Tommestraat: parkeerverbod vanaf 1 december tot het einde van de werken

- Snelheidsbeperking op de Langeheidestraat van 23 november 2017 tot voorjaar 2018

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen nav werken op de Leuvensebaan, Schoolstraat, Kerkstraat en Terlaenenstraat

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen nav aanleg riolering op de Tommestraat

- Tijdelijke beperkingsmaatregelen nav werken aan de Langeheidestraat thv de Tommestraat

 - Tijdelijke beperkingsmaatregelen op de Schaveystraat ter gelegenheid van de omleiding wegens werken in Sint-Joris-Weert van 10 augustus 2017 tot eind 2018 - Tijdelijke beperkingsmaatregelen ter gelegenheid van het afsluiten van een stuk van de Sint-Agathastraat, van 29 februari 2016 om 7u tot eind februari 2019

Tijdelijke beperkingsmaatregelen - wegversmalling Stroobantsstraat

 

Gemeentelijke reglementen

- Uitbreiding zone 30 St-Jansbergsteenweg Loonbeek

- Oversteekplaats Leuvensebaan thv. nr. 46A

- Snelheidsverlanging 50 km/u thv bushalte de Peuthystraat

- Gebruikersreglement gemeenschapscentrum

- Algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties

- Gebruikersreglement Atelierruimte 

- Vaststelling prijzen elektronische ID

Vaststelling gebruikersprijs huur tent Huldenbergse Feesten

- Aanvullend reglement wegverkeer kruispunt Gemeenteplein - N253

Aanpassen prijzen elektronische identiteitskaarten wegens indexaanpassing (Publicatie 9/01/2017)

Gebruikersreglement Bibliotheek Huldenberg

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

- Reglement toekennen ereburgerschap

- Gebruikersreglement atelierruimte

- Aanpassing gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2016 houdende regeling met betrekking tot de inzameling van harde en zachte plastics op het containerpark

- Regeling mbt. de inzameling van harde en zachte plastics op het Containerpark

- Subsidiereglement jubileumvierende verenigingen

- Wijziging contantbelastingsreglement m.b.t DifTar-afval dd. 10/09/2015: Sociale correcties

- Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Contantbelastingsreglement voor de inzameling van fracties huishoudelijk afval: huisvuil, GFT en PMD

- Gemeentelijk reglement gemeentelijke speelterreintjes

Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen - Gemeenteraad dd. 26/02/2015

Aanpassing Gebruikersreglementen Gemeenschapscentrum Huldenberg, Cultuurzaal Den Elzas en sportzalen Kronkel en Keyhof

Goedkeuring van het gebruikersreglement bibliotheeknet Vlaams-Brabant

Goedkeuring gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk

Aanpassing van de gebruikersreglementen De Kronkel, Keyhof en Den Elzas

Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met optie lokale binding

- Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met optie doelgroepen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking 't Ravotje Huldenberg

 

Belastingen

Wijziging contantbelasting op PMD-zakken

- Wijziging gemeentelijke afvalreglementen: afschaffing snoeihout- en kerstboomophaling

- De Burgemeester van de gemeente Huldenberg, arrondissement Leuven, provincie Vlaams-Brabant, maakt hierbij bekend dat de volgende belastingsreglementen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2016 van toepassing zullen zijn: Lees meer...

Sociale correcties met betrekking tot de afvalretributies

 

Aanvullende verkeersreglementen

- Aanvullend reglement voor het aanbrengen van een oversteekplaats Loonbeekstraat thv Schaveystraat

- Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de verkeersinrichting van de Smeysberg tussen de N253 en de Holstheide te Huldenberg

- Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers op het Gemeenteplein ter hoogte van nummer 6

- Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de verkeersinrichting van de Neerpoortenstraat te Huldenberg

- Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de verkeersinrichting van de landbouwweg tussen Ganspoel en de Hollestraat te Huldenberg

- Aanvullend reglement betreffende de inrichting van de Leuvensebaan, tussen de Zesdagmaalstraat en het grondgebied Waver te Huldenberg

Aanvullend reglement betreffende de oversteekplaats in de Sint-Jansbergsteenweg tussen de inrit van de woning met nummer 55 en de inrit van de woning met nummer 57 A

Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Sint-Jansbergsteenweg in de bocht aan het brugje van de Ijse tegenover de parking

Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Dorpsstraat tussen de woningen met nummer 36 en 34

- Aanvullend regelement betreffende de oversteekplaats in de Florivalstraat

- Aanvullend regelement betreffende het afsluiten van de Oliestraat

Aanvullend regelement betreffende parkeerverbod op de Kapelweg

Aanvullend regelement betreffende parkeerverbod op de Dreefstraat

Aanvullend reglement betreffende het instellen van uitgezonderd plaatselijk verkeer op de Billandestraat

- Aanvullend reglement betreffende de aanleg van twee parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, houder van een speciale kaart, en een parkeerplaats voorbehouden voor autobussen op de parking van de school Den Elzas en het kinderdagverblijf Stekelbees

- Aanvullend reglement betreffende het verkeer van voertuigen in de gemeente Huldenberg inzake het uitbreiden van de zone 30 in de schoolomgeving van Ottenburg

- Aanvullend reglement betreffende het verkeer van voertuigen in de gemeente Huldenberg inzake parkeerverbod op de Beekstraat

- Aanvullend reglement betreffende aanleg van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap, houder van een speciale kaart, op de parking van het Gemeenteplein

- Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers op de Stroobantsstraat ter hoogte van de inrit van het woonzorgcentrum Keyhof huisnummer 79

- Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers op de Stroobantsstraat ter hoogte van huisnummer 8

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

Aanvullend verkeersreglement 't Veldeke in Sint-Agatha-Rode

- Aanvullend verkeersreglement betreffende tweerichtingsverkeer met uitzonderlijk plaatselijk verkeer in de Wilderstraat.

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een permanent stilstaan- en parkeerverbod op de E. Gilisstraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een permanen parkeerverbod op de V. Philipsstraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het opheffen vroegere stopstreep en aanbrengen nieuwe stopstreep op de Langestraat te Huldenberg

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een verbod voor betonmixers die de Smeysberg oprijden

- Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Limburg Stirumlaan

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Limburg Stirumlaan

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Limburg Stirumlaan

Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de Kaalheide

Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op een stuk van de Wolfshaegen

Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op een stuk van de Wolfshaegen

- Intrekking door de gemeenteraad van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Intrekking door het schepencollege van het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Uitvoeringsmodaliteiten aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de G. Steenbeekstraat en Potterstraat

- Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km per uur te Huldenberg op de Nijvelsebaan vanaf de grens met Overijse tot aan het kruispunt met de bertelsheide