Update planning werken Stroobants-, Steenbeek- en Potterstraat

Momenteel werkt Besix aan de aanleg van de fietspaden vanaf het Keyhof richting Smeysberg, deze werken zullen begin augustus 2019 afgerond zijn.

Tot april 2020 zal er hinder zijn aan de werken rond de Stroobantsstraat, G.Steenbeekstraat en de Potterstraat. Aangezien de werf in verschillende fasen uitgevoerd wordt, wijzigt de verkeerssituatie vaak. De gemeente raadt de weggebruikers aan om zich goed te informeren op voorhand via de website, www.huldenberg.be,  en extra alert te zijn voor de signalisatie voor en in de werfzone. De aannemer plant volgende werken:

Fase A
Tot vrijdag 13 september 2019 blijft het kruispunt Wolfshaegen/G.Steenbeeks-en Potterstraat afgesloten om rioleringswerken uit te voeren.
Bestaande omleidingsroute van Neerijse richting Sint-Agatha-Rode via de Hoekstraat. Bestaande omleiding van Sint-Agatha-Rode richting Huldenberg via Leuvensebaan, Terlaenenstraat, Neerpoortenstraat en Holstheide.

Fase B
Van maandag 5 augustus tot vrijdag 30 augustus 2019 zijn er werken op het kruispunt Stroobantsstraat/ Holstheide voor het verplaatsen van een hoogspanningskabel. De werken zullen uitgevoerd worden op één rijstrook van de rijbaan. Beurtelings verkeer blijft mogelijk op de Smeysberg en Holstheide. Het verkeer van de Stroobantsstraat wordt omgeleid via de Nijvelsebaan en Smeysberg.

Fase C
Op maandag 16 september 2019 start een nieuwe fase in de heraanleg van de G.Steenbeek -en Potterstraat. De werfzone wordt langer, waardoor het kruispunt van de G.Steenbeek-en Potterstraat met de Leuvensebaan dicht gaat. Dit kruispunt blijft dicht tot 27 september 2019. Hierna volgen de feestelijkheden van Rooi Kermis tot 29 september 2019.
Gedurende deze werken wordt een nieuwe omleidingsroute voorzien. Het kruispunt Wolfshaegen/G.Steenbeeks-en Potterstraat zal tijdelijk worden opengesteld voor doorgaand verkeer. De omleiding loopt dan via de Terlaenenstraat, Neerpoortenstraat en de Wolfshaegen.

 

Fase D
Op dinsdag 1 oktober 2019 start een volgende fase aan de heraanleg van het kruispunt Stroobantsstraat/Holstheide. Het kruispunt gaat volledig dicht tot 15 november. Gedurende die werken wordt een nieuwe omleidingsroute voor het plaatselijk verkeer voorzien. Die loopt via de Nijvelsebaan en de Zavelstraat. Het doorgaand verkeer richting Huldenberg wordt via Neerijse en Loonbeek omgeleid.

 

 

Wij danken jullie voor het begrip tijdens de hinder van de werken en proberen er alles aan te doen om deze zo minimaal mogelijk te houden.

Mocht je toch problemen of onduidelijkheden ervaren, kan je deze melden via 02 688 30 40, patrimonium@huldenberg.be

- bericht van 30 juli 2019 -