Openbaar onderzoek rooilijnen Stroobantsstraat, Steenbeekstraat en Potterstraat

 

De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2018 de rooilijnen en de wijziging en gedeeltelijke verlegging van de buurtwegen met nummers 7, 2 en 5 voorlopig goedgekeurd in het kader van de aanleg Stroobantsstraat fase III, G. Steenbeekstraat en Potterstraat.

Om het definitief plan te kunnen goedkeuren, moet dit vooraf onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 14 november 2018 tot 13 december 2018.

Het rooilijnplan ligt ter inzage op het gemeentehuis van Huldenberg (dienst Patrimonium) tijdens de openingsuren. Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en donderdag van 13.30 uur tot 19.30 uur.

Bezwaren en opmerkingen over dit ontwerp kan je uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, 13 december 2018 om 12.00 uur, naar de gemeente sturen met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het volgend adres: Gemeenteplein 1 te 3040 Huldenberg.

 

Algemeen Directeur                                                                                Burgemeester

Caroline Peters                                                                                       Danny Vangoidtsenhoven