Motie gemeente Huldenberg over het luchtverkeer boven de gemeente

De gemeente Huldenberg krijgt momenteel meer dan 50 % van de opstijgende vluchten in haar luchtruim. Jaarlijks krijgt Huldenberg meer dan 45 000 vluchten boven het grondgebied, de meeste op geringe hoogte. De gemeente heeft steeds de belangen van de luchthaven van Zaventem gerespecteerd en is daarnaast steeds solidair geweest met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Sinds geruime tijd zorgen uitspraken door verschillende rechtbanken voor een nog grotere concentratie van vluchten in het luchtruim boven Huldenberg. Nu is het moment bereikt dat het bestuur niet langer kan aanzien dat het welzijn en de gezondheid van de Huldenbergse inwoners hierdoor negatief beïnvloed wordt. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) bevestigt de bedreiging voor de gezondheid van de  bevolking bij een geluidsniveau van Lden 45 en Lnight 40 in haar rapport van 10 oktober 2018 (Europese richtlijnen voor omgevingsgeluid van verkeer en industrie). Uit de metingen die in Huldenberg plaatsvonden in 2003 en 2005 blijkt duidelijk dat beide grenswaarden overschreden worden. De situatie is er inmiddels niet op verbeterd. De WGO veroordeelt met haar nieuwe grenswaarden ondubbelzinnig het spreidingsplan.

Naar aanleiding daarvan dient het gemeentebestuur van Huldenberg een motie in ter attentie van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, het overlegforum Luchthavenplatform Oost, provinciebestuur Vlaams-Brabant, Directie luchthaven Zaventem, Minister van mobiliteit - belast met Belgocontrol –  François Bellot.

Met deze motie eist het gemeentebestuur aanpassingen met betrekking tot het opstijgen, de vlieghoogte, geluidsnormen en de routes.

Aan de gemeentebesturen van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Tervuren wordt gevraagd deze motie – aangepast aan hun luchtruim – voor te leggen aan hun gemeenteraden.

Tot slot engageert de Huldenbergse gemeenteraad zich om een raadsman, met kennis van deze materie, onder de arm te nemen, mochten reacties van de aangeschreven instanties uitblijven.

De volledige motie, met een opsomming van de verschillende eisen en door een voltallige gemeenteraad goedgekeurd op donderdag 29 november, vind je hier.