Huldenbergenaren zijn sorteerkampioen!

Huldenbergenaar produceert minste afval per inwoner in Vlaanderen

Vlaanderen blijft de hoeveelheid huishoudelijk afval verder terugdringen. Volgens recente officiële cijfers van Ovam, bedraagt de totale hoeveelheid huishoudelijk afval voor gans Vlaanderen in 2017 zo’n 3 miljoen ton of omgerekend 469 kg/inwoner. Dat is maar liefst 18,6 kg/inwoner minder dan in 2016. 69% van het afval of 323 kg/inwoner wordt selectief ingezameld. 145 kg/inwoner is ingezameld restafval dat thermisch wordt verwerkt met energierecuperatie.

De regio Oost-Brabant scoort met 92 kg/inwoner restafval bijzonder goed, heeft het minste afval per inwoner en staat daarmee aan de top in Vlaanderen. In 2013 bedroeg de hoeveelheid restafval voor de regio nog 117 kg/inwoner per jaar, in 2016 bedroeg de hoeveelheid nog 102 kg/inwoner per jaar. Daarmee scoort EcoWerf ver onder de richtwaarde van 110 kg/inwoner per jaar, die voor de regio werd opgelegd in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2016-2022.

Deze goede resultaten in de regio van EcoWerf zijn te verklaren door de volgehouden campagnes om thuiscomposteren te stimuleren en de veralgemeende invoering van de selectieve inzameling van gft. Ook het invoeren van een DifTar-systeem met voor restafval speelt een belangrijke rol. Zo wordt ‘de sorteerder beloond’.

De sterke daling van 102 kg/inwoner per jaar in 2016 naar 92 kg/inwoner in 2017 kan verklaard worden door de inzameling van zachte en harde plastics op de recyclageparken. Voor 2018 zal het resultaat vergelijkbaar zijn met 2017. De absolute kampioen van Vlaanderen in het ophalen van restafval is Huldenberg. Ecowerf haalt gemiddeld 70 kg(!) op per inwoner. Hiermee zijn we de beste leerling van de klas in Vlaanderen. De oorzaak is te zoeken in het stimuleren van thuis composteren, het pop-upcontainerpark, de roze zakken en het DIFTAR-systeem. Het gemeentebestuur is bijzonder trots op haar inwoners voor dit resultaat.

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de sorteerregels voor gft: etensresten, vlees- en visresten, eieren en kaas zijn vanaf dan toegelaten. De hoeveelheid restafval kan daardoor in 2019 nog verder verminderen.