Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Onthaal
ma - di- wo: 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur
do: 9.00 tot 12 uur & 13.30 tot 19.30 uur
vr: 9.00 tot 12.00 uur

Burgerzaken, openbare werken en wijkpolitie
ma - di - wo - vr: 9.00 tot 12.00 uur
do: 13.30 tot 19.30 uur

Sociale dienst
enkel op afspraak

Dienst omgeving
ma - di - wo - vr: enkel op afspraak
do: 13.30 tot 19.30 uur

Woonwijzer
dinsdag (op afspraak) en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur


Enthousiaste huiswerkbegeleiders gezocht voor het Brugfigurenproject

De gemeenteraad van Huldenberg keurde donderdag 26 oktober het samenwerkingsproject ‘Brugfiguren’ goed.

Het Brugfigurenproject is een initiatief van het Rode Kruis afdeling Huldenberg-Bertem, de directies van de gemeentelijke basisscholen Den Elzas en De Letterboom en de vrije basisschool De Bolster, de sociale dienst en het Lokaal Dienstencentrum van het Sociaal Huis.

Extra huiswerkbegeleiding

De Huldenbergse basisscholen leveren reeds grote inspanningen om alle kinderen betere toekomstkansen te geven. Toch zijn er nog altijd kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij het schoolsysteem. De kloof tussen het thuis- en schoolmilieu is vaak één van de belangrijkste oorzaken. Sommige kinderen starten met een achterstand die tijdens hun schooljaren nog toeneemt omdat de juiste omkadering ontbreekt. De redenen hiervan kunnen zeer uiteenlopend zijn: opgroeien in een kwetsbaar gezin, een handicap, een overlijden van een (groot)ouder, een recente scheiding of de Nederlandse taal niet machtig zijn. Voor al deze kinderen kan extra begeleiding bij het schoolwerk een enorme steun betekenen.

De kloof helpen verkleinen

Op school of bij de gezinnen thuis zorgen Brugfiguren voor deze extra begeleiding, bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpt dit project de kloof tussen school en thuis te verkleinen. Het Rode Kruis ontwikkelde een methodiek die maakt dat de activiteiten van de vrijwilligers echt helpen. De activiteiten variëren van ondersteuning bieden bij niveau-lezen en rekenen, samen naar de bibliotheek gaan, puzzelen, gezelschapsspelletjes spelen, enzovoort. De ouders worden zoveel mogelijk betrokken in het verhaal.

Op vraag van de school

De Brugvrijwilligers komen altijd langs op vraag van een school en in overleg met de ouders. Niet alleen de lagere school, maar ook kleuterscholen kunnen gratis op deze ondersteuning rekenen.

De opgeleide vrijwilliger biedt ondersteuning aan een kind individueel of in groep.

Kandidaat-brugfiguren of geïnteresseerden kunnen voor meer info terecht bij Rianne Van Broekhoven, voorzitter@bertem-huldenberg.rodekruis.be of op de sociale dienst, socialedienst@huldenberg.be.

 

Datum: Tue Oct 31 13:42:57 CET 2017