Een nieuwe beleidsploeg aan de slag

Vorige week maandag startte de nieuwe beleidsploeg. Tijdens de installatievergadering legden de raadsleden hun eed af. De gemeente- en OCMW-raad en Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst werden samengesteld. 

De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen ziet er als volgt uit:

Danny Vangoidtsenhoven: communicatie en participatie, veiligheid, ruimtelijke planning, patrimonium en investeringen, onderwijs
Nicole Vanweddingen: cultuur en bibliotheek, begraafplaatsen, toerisme
Philippe Vervoort: financiën, sport, jeugd
Luc Robijns: milieu, werken in eigen beheer, mobiliteit
Gerda Vandenplas: sociale zaken en ouderen

Een volledig overzicht van de verschillende raden en hun samenstelling vind je op www.huldenberg.be/bestuur

Sinds dit jaar kan je de gemeenteraad ook beluisteren en vind je op de website ook een overzicht terug van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.