Oproep voor alle beeldende kunstenaars van Huldenberg

De gemeente Huldenberg wenst op een gepaste manier lokale personen met uitzonderlijke prestaties en/of bijdragen te huldigen.

In dat kader wenst de gemeente een oproep te lanceren aan alle geïnteresseerde beeldende kunstenaars woonachtig in Groot-Huldenberg om een schets of ontwerp op papier van een beeld in te dienen met bijhorende uitleg of verhaal.

Het beeld dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

-          Lengte: 25cm

-          Breedte: vrij te bepalen

-          Thema: ontwerp moet link hebben met Huldenberg of met de huldiging van prestaties/bijdragen door personen.

-          Verhaal of uitleg achter het ontwerp wordt aan de schets toegevoegd

-          Materialen: vrij te bepalen: hout, metalen, keramiek… op voorwaarde dat de gekozen materialen duurzaam zijn.

-          Uitvoering: vrij te bepalen: abstract, realistisch…

-          Het beeld moet makkelijk reproduceerbaar zijn.


Bijkomende voorwaarden voor het winnend ontwerp:

-          Er wordt per beeld een vergoeding toegekend van maximum 250€.

-          Andere voorwaarden zullen contractueel vast gelegd worden (vb. (tijdelijke) rechten op het beeld)

 

De schetsen worden na de bekendmaking aan de kunstenaars terugbezorgd.

 

Procedure:

-          Ontwerpen in te dienen voor 1 maart 2020 binnengebracht te worden bij het onthaal van de gemeente in een gesloten omslag tav dienst cultuur.

  • De gesloten omslag bevat 2 gesloten omslagen:
    • 1 omslag met het ontwerp (niet benamen!) én de uitleg of het verhaal achter het ontwerp;
    • 1 omslag met de persoonlijke contactgegevens van de kunstenaar (naam, adres, telefoonnummer, email...)
      Beide omslagen dienen aan elkaar geniet of vastgehecht te worden.

 

-          De selectie gebeurt anoniem. De juryleden kiezen één ontwerp.

-          Bekendmaking winnaar: voor 25 april 2020

 

Voor bijkomende inlichtingen gelieve contact op te nemen via email: cultuur@huldenberg.be