Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt autonoom beheerd door een eigen Raad die door de Gemeenteraad om de zes jaar wordt verkozen en die uit negen leden bestaat.

Deze Raad legt de grote beleidslijnen vast en stemt de reglementen en besluiten van het OCMW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe elke derde donderdag van de maand. De algemeen directeur woont deze vergaderingen bij en stelt het verslag ervan op. Je vindt de agenda vanaf acht dagen voor de vergadering op de website en aan de infoborden langs het gemeentehuis.

Vast Bureau

Om een vlotte werking mogelijk te maken is er in elk OCMW een Vast Bureau dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

Het Vast Bureau is samengesteld uit de OCMW-voorzitter en twee raadsleden.