Adviesraden

Via adviesraden worden de burgers van Huldenberg betrokken bij het beleid. Er worden problemen aangekaart en voorstellen besproken. De verslagen worden overgemaakt aan het gemeentebestuur.