GBS Ottenburg + Wijkafdeling Sint-Agatha-Rode

Wellicht zal uw kind binnen afzienbare tijd zijn eerste stappen zetten in het schoolleven. Of misschien zoekt u een leuke, goede en kindvriendelijke school. Waarom zou u dan niet kiezen voor onze gemeenteschool voor kleuter -en lager onderwijs?

Onze gemeenteschool bestaat uit twee vestigingsplaatsen die zowel over een kleuterafdeling als over een lagere afdeling beschikken. De vestigingsplaats telt zes kleuterklassen en negen klassen in de lagere school. De wijkafdeling te Sint-Agatha-Rode heeft drie kleuterklassen en zes klassen in de lagere school.

Visie

Onze gemeenschappelijke basisschool heeft als doel uw kinderen een degelijke opvoeding te geven. Daarom willen we de kinderen niet alleen een intellectueel iets bij brengen, maar willen we hen ook helpen opgroeien naar volwassenheid.

Om onze leerlingen voor te bereiden op de verdere studies, op het leven nu en het volwassen leven later, komt het er in de eerste plaats op aan te leren leven, zich een efficiënt werk- en leermethode eigen te maken. Daarom streven wij een zo hoog mogelijk niveau na, mede door het geregeld aanpassen van leerboeken en didactisch materiaal. Als studiegemeenschap wil onze school een plaats zijn waar kinderen graag vertoeven, zich thuis voelen en dus ook naar vermogen kunnen studeren.

Natuurlijk is ook de verstandelijke vorming belangrijk. Onze kinderen moeten kennis verwerven. Deze kennis proberen we dan toe te passen in nieuwe situaties om zo het creatief en kritisch denken te stimuleren. Door ruimte te scheppen voor creativiteit en persoonlijke inbreng wordt eveneens hun wil voor grotere zelfstandigheid aangemoedigd.

Het ontwikkelen van motorische en zintuiglijke vaardigheden bij het kind blijft eveneens een belangrijk doel in ons basisonderwijs. Doorheen de lessen van lichamelijke opvoeding, manuele expressie en muzische vorming wordt bijzondere aandacht besteed aan de totale mens.

Onze school wil de kinderen ook een open milieu aanbieden en hen attitudes aanreiken die geïnspireerd zijn door de hedendaagse maatschappij met een vrije meningsuiting. Onze leerkrachten godsdienst en zedenleer leggen mee de grondslag voor de affectieve en morele ontplooiing van de kinderen.

Verder brengen we onze kinderen ook eerbied voor de natuur en het leefmilieu bij, samen met een verantwoorde waardering voor techniek en wetenschap.

Onze basisschool is tevens een Nederlandstalige school, waar het Nederlands de enige voertaal is. Dat houdt in dat alle contacten tussen het schoolteam en kinderen of ouders in het Nederlands moeten verlopen.

Aangezien wij een dorpsschool zijn, blijft het contact tussen ouders, leerkrachten en directie zeer nauw. Het schoolteam wil met u, ouders, samenwerken om alle leerlingen de beste kansen tot een volledige ontplooiing te geven.

Van onze leerlingen verwachten we dat ze respect en begrip opbrengen voor anderen; er wordt niet gespot, gepest of geplaagd, noch met personen, hun kledij, hun bezit, hun afkomst, hun eigenschappen of gebreken.

Onze leerlingen mogen steeds, op een beleefde manier, hun eigen mening vertolken. Zij moeten echter ook de mening van anderen respecteren. In hun omvang en gesprekken betonen zij eerbied voor de leerkrachten en directie van de school, evenals voor alle andere personen die in schoolverband werken of de school bezoeken.

Contactgegevens

'De letterboom', Gemeentelijke basisschool Ottenburg
Wilgenpad 1
3040 Ottenburg
Tel.: 016/47.77.08
Fax: 016/69.58.77
E-mail: directie.deletterboom@telenet.be
Website: www.deletterboom.be

en

Wijkafdeling Sint-Agatha-Rode
Leuvensebaan 299
3040 Sint-Agatha-Rode
Tel. 016/47.29.98.
E-mail: directie.deletterboom@telenet.be
Website: www.deletterboom.be

Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Lesuren

- van 08.30 uur tot 12.05 uur (woensdag tot 12.00 uur)
- van 13.30 uur tot 15.30 uur (vrijdag tot 15.00 uur)

Opvang

tussen 07.00 uur en 19.00 uur, verzekerd door Stekelbees (zie: IBO)

Schoolhoofd

Patricia Vanderwegen

Inrichtende macht

Gemeentebestuur Huldenberg

Inlichtingen

Wie meer informatie wenst over de school en het schoolleven, kan op verzoek een informatiebrochure bekomen of toegestuurd krijgen. Een bezoekje aan de websites vertelt u ook meer en laat u van de sfeer proeven die in onze gemeenteschool heerst.

Inschrijvingen

Tijdens het schooljaar: Steeds tijdens de schooluren,na telefonische afspraak (tijdens de schooluren via 016/47.77.08.)

27,29 & 30 augustus 2007 telkens van 9.00 tot 12.00 uur.